Навигация

Прогноза за времето

Избори 2017

Фестивал на сливатаhttp://festivalnaslivata.com/


Рок академия - Троян

 

АНКЕТНА КАРТА
за организацията на административното обслужване в Община Троян


Изтеглете от тук: [линк]

След попълване изпратете на e-mail:

mail@troyan.bg

www.troyan.bg


article thumbnailАктуална информация за пътната обстановка
22/03/2018

Актуална информация за пътната обстановка
Община Троян предупреждава водачите на всички моторни превозни средства да шофират при повишено внимание, в условия [ ... ]


article thumbnailСъобщение за заключителна пресконференция по проект № BG16RFOP001-2.001-0145 на 29 март 2018 г.
22/03/2018

                С ъ о б щ е н и е


Община Троян съобщава, че
на 29 март 2018 г. /четвъртък/, от 10:30 часа, в Конферентна зала на Информационно-културенцентър в гр [ ... ]


article thumbnailПокана за заключителна пресконференция по ПРОЕКТ № BG16RFOP001-2.001-0145
22/03/2018

                П о к а н а


Имам удоволствието да Ви поканя на заключителна пресконференция
по ПРОЕКТ № BG16RFOP001-2.001-0145 „Повишаване на енергийната ефективн [ ... ]


article thumbnailПланови прекъсвания на електрозахранването в община Троян за периода 19.03-23.03.2018 Г.
19/03/2018

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извър [ ... ]


article thumbnailКалендарен план на културните събития в община Троян през 2018 година
15/03/2018

ДАТА НАИМЕНОВАНИЕ НА СЪБИТИЕТО
ОРГАНИЗАТОР СЪОРГАНИЗАТОР ЯНУАРИ 1 януари 1 Новогодишно тържество Община Троян 6 януари 2 Йорданов ден - ритуал по [ ... ]


article thumbnailЗапочна пролетното миене на улиците в града
15/03/2018

Започна пролетното миене на улиците в града
От 14 март ОП „Комунални услуги“ започна пролетното измиване на улиците в града. Миенето стартира от силно замърсен [ ... ]


article thumbnailВ навечерието на Деня на самодееца, НЧ „Развитие – 1898 г.“, с. Орешак, внесе документите за проект за ремонт и реконструкция на читалището в Община Троян
14/03/2018

В навечерието на Деня на самодееца, НЧ „Развитие – 1898 г.“, с. Орешак, внесе документите за проект за ремонт и реконструкция на читалището в Община Троян   На 28.02.2018  [ ... ]


article thumbnailФонд „150 години Троян“
14/03/2018

Фонд „150 години Троян“
„Какво е за нас Троян?...
Може би скритата сълза в очите на мама, огледала орисията на един лъжовен свят.
Може би насеченото от грижи чело н [ ... ]


article thumbnailКметът Донка Михайлова бе модератор по време на 19-та конференция по е-Управление, а Община Троян беше давана за пример с добри практики
14/03/2018

Кметът Донка Михайлова бе модератор по време на 19-та конференция по е-Управление, а Община Троян беше давана за пример с добри практики   Кметът на Община Троян Дон [ ... ]


article thumbnailОбщина Троян отново подкрепя инициативата „Часът на Земята“
14/03/2018

Община Троян отново подкрепя инициативата „Часът на Земята“
През 2018 г. Община Троян отново получи покана за участие в десетото поредно издание на глобалната ини [ ... ]


article thumbnailРешение 581 от 30.11.2017 г. (Обнародвано в ДВ бр.20/06.03.2018 г.)
13/03/2018

  О Б Щ И Н А  Т Р О Я Н Р Е Ш Е Н И Е № 581 от 30 ноември 2017 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, ч [ ... ]


article thumbnailИнформация за разпределяне на ливади, мери и пасища от Общинския поземлен фонд
12/03/2018

Информация за разпределяне на ливади, мери и пасища от Общинския поземлен фонд
Съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) пасищат [ ... ]


article thumbnailЕксперти се запознаха с дуалното обучение в гр. Хамм
12/03/2018

Експерти се запознаха с дуалното обучение в гр. Хамм   Експерти от Община Троян, водени от г-жа Русенова - председател на ПК по „Образование, спорт, култура и граж [ ... ]


article thumbnailКметът Донка Михайлова покани КК „Атнес“, за да изговорят проблемите, очертани от клуба и да търсят решение в диалог
12/03/2018

Кметът Донка Михайлова покани КК „Атнес“, за да изговорят проблемите, очертани от клуба и да търсят решение в диалог
Община Троян високо оценява постиженията и т [ ... ]


article thumbnailПланови прекъсвания на електрозахранването в община Троян за периода 12.03-16.03.2018 Г.
12/03/2018

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извър [ ... ]


Последно публикувано на сайта

@ & *