Навигация

Прогноза за времето

Фестивал на сливатаhttp://festivalnaslivata.com/


Рок академия - Троян

 

АНКЕТНА КАРТА
за организацията на административното обслужване в Община Троян


Изтеглете от тук: [линк]

След попълване изпратете на e-mail:

mail@troyan.bg

www.troyan.bg


article thumbnailУведомление до наследниците на Мита Стойкова Чернокожева, собственик на поземлен имот в местност "Добрешко", с. Балабанско, община Троян
18/04/2019

  О Б Я В Л Е Н И Е   На основание чл.21, ал.1, във връзка с чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост,   У В Е Д О М Я В А М   наследниците на Мита Стойкова Чернокоже [ ... ]


article thumbnailПокана за обществено обсъждане на проектните предложения по програма "Обществен форум за реализация на партньорски проекти"
17/04/2019

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
През месец февруари 2019 г., за поредна година, Община Троян обяви покана за подаване на проектни предложения по Общинска програма “Обществен  [ ... ]


article thumbnailПроект на Наредба №2 за организацията и безопасността на движението на територията на община Троян
15/04/2019

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на Наредба №2 за организацията и безопасността на движението на територията на община Троян  [ ... ]


article thumbnailПланови прекъсвания на електрозахранването в община Троян за периода 15 - 19.04.2019 г.
12/04/2019

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извърш [ ... ]


article thumbnail109 години от рождението на акад. Ангел Балевски
12/04/2019

На 15 април в 17:00 ч. пред библиотеката на читалище «Наука», в пространство около паметника на ген. Карцов, ще бъде открита изложба, посветена на 109-тата годишнина от ро [ ... ]


article thumbnailЗаповед № 402/12.04.2019 г. относно ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП на имот, находящ се в квартал 174 по регулационния плана на кв. „Търсата” на гр. Троян
12/04/2019

  З А П О В Е Д 402/12.04.2019 г.   На основание  чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 2 от Протокол № 7/20.03.2019 год. на Общински експертен съве [ ... ]


article thumbnailЗаповед № 396/11.04.2019 г. относно ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП на имот, находящ се в парцел ІІ „За проммонтаж” в квартал 300 по регулационния плана на кв. „Велчевско” на гр. Троян
11/04/2019

  З А П О В Е Д 396/11.04.2019 г.   На основание  чл. 129, ал. 2, чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), решение № 5 от Протокол № 7/20.03.2019 год. на Общински експерте [ ... ]


article thumbnailПроект на наредба за изменение на наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Троян
10/04/2019

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на Наредба за изменение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територия [ ... ]


article thumbnailОбщина Троян обявява конкурс за избор на външен доставчик на социалната услуга в специализирана институция за предоставяне на социални услуги „Дом за стари хора“ в с. Добродан
09/04/2019

  ОБЩИНА ТРОЯН ОБЯВЯВА КОНКУРС За избор на външен доставчик на социалната услуга в специализирана институция за предоставяне на социални услуги „Дом за стари [ ... ]


article thumbnailЗаповед № 393/09.04.2019 г. относно ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП на имот, находящ се в парцели VІІ „За облицовъчна керамика” и VІІІ „Изкуство” ЕАД в гр. Троян
09/04/2019

  З А П О В Е Д 393/09.04.2019 г.   На основание  чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 1 от Протокол № 7/20.03.2019 год. на Общински експертен съве [ ... ]


article thumbnailЗаповед № 392/09.04.2019 г. относно ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП на имот, находящ се в ЦГЧ на град Троян
09/04/2019

  З А П О В Е Д 392/09.04.2019 г.   На основание  чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 3 от Протокол № 7/20.03.2019 год. на Общински експертен съве [ ... ]


article thumbnailЗаповед № 383/09.04.2019 г. относно ПУП – ПРЗ за имот попадащ квартал 152, град Троян
09/04/2019

З А П О В Е Д № 383/09.04.2019г.   На основание чл. 124а, ал. 2 и ал. 5 и чл. 134, ал. 2, т. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 10 от Протоко [ ... ]


article thumbnailЗаповед № 382/09.04.2019 г. относно ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП за имот попадащ квартал 60, град Троян
09/04/2019

З А П О В Е Д № 382/09.04.2019г.   На основание чл. 124а, ал. 2 и ал. 5 и чл. 134, ал. 2, т. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 7 от Протоко [ ... ]


article thumbnailЗаповед № 381/09.04.2019 г. относно ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП за имот попадащ в кв. „Кнежки лъг и Василевско”, град Троян
09/04/2019

З А П О В Е Д № 381/09.04.2019 г.   На основание чл. 150, чл. 124а, ал. 2 и ал. 5 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от Закона за устройство на територията  (ЗУТ), Решение № 9 от Протокол № 7 [ ... ]


article thumbnailДни на талантите и интересите Троян – 2019 г.
08/04/2019

От 15 до 23 април 2019 г. ще се проведат Дни на талантите и интересите Троян – 2019 г. Тази година събитието е под надслов „С България в сърцето“. Дни на талантите и интере [ ... ]


Последно публикувано на сайта

@ & *