Начало Общ. администрация Документи - всички категории Местни приходи

Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: Местни приходи
Брой подкатегории: 2
Местни приходи Файлове: 0
Подкатегории:
Декларации и заявления (Местни приходи) Файлове: 14
Съобщения по чл.32 от ДОПК Файлове: 16

Уведомяваме Ви, че ако присъствате в списъците, следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в Община Троян - Отдел "Местни приходи" при Анелия Стоева /ст. експерт/, в стая № 3 за връчване на АУЗД или покана.


Няма файлове в категорията!