Навигация

www.troyan.bg

Анкетна карта във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на община Троян за периода 2021-2027 г. Печат Е-мейл
Новини - Предстоящо
Понеделник, 13 Април 2020 10:26

Уважаеми граждани на община Троян,

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, започна разработването на План за интегрирано развитие на община Троян за периода 2021-2027 г. Този план е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години.

Вашето участие в изработването на плана би гарантирало качеството и реалистичността му. Това може да стане чрез попълване на настоящата анкета и участие в последващите обществени обсъждания на плана, за което можете да заявите желанието си чрез посочване на координати за връзка с Вас в края на анкетата.

Благодарим Ви!

 

Анкетната карта може да попълните на следния линк: https://forms.gle/GKQtcPh2Qo7BnXVz9

---