Навигация

www.troyan.bg

Обявление за подбор на управител на социалната услуга Домашен социален патронаж с. Добродан, община Троян Печат Е-мейл
Новини - Предстоящо
Сряда, 01 Юли 2020 14:34

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Троян обявява подбор на управител на социалната услуга Домашен социален патронаж с. Добродан, община Троян.

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността и основни задължения по длъжностната характеристика.

Минимална образователна степен: бакалавър

Област на висше образование: Хранителни технологии, Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, Икономика.

Професионален опит (продължителност и вид): Наличие на опит в сферата на общественото хранене или сходни дейности.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet.

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

  • Умения за планиране и организиране на процеси и хора, аналитични умения и способности за взимане на решения и адекватно решаване на проблеми;
  • Умения за самостоятелна работа и работа в екип;
  • Добри комуникативни умения.

Основни задължения на длъжността: Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на социалната услуга „Домашен социален патронаж”, при спазване изискванията на действащото законодателство, нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности.

2. Място на изпълнение на длъжността: Социална услуга „Домашен социален патронаж“ с адрес: с. Добродан, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 1.

3. Начин на провеждане на подбора: по документи и събеседване.

4. Форма на назначаване: трудов договор.

5. Необходими документи: заявление (по образец), автобиография (по образец), копие от документ за завършено образование и допълнителна квалификация (при наличие), копие на трудова или служебна книжка, или друг документ, удостоверяващ професионалния опит, копие от документ, удостоверяващ компютърна грамотност или копие на диплома с часовете по информатика, информационни технологии.

6. Място на подаване

Документите се подават лично, чрез пълномощник, или по куриер (валидна е датата на получаване) в Центъра за административно обслужване към Община Троян, адрес: 5600 гр. Троян, пл. „Възраждане“ № 1, ет. 1.

7. Срок за подаване на документите:
Документите се подават от 01.07.2020 г. до 10.07.2020 г. включително.


Важно:

Необходимите документи за попълване могат да бъдат свалени от сайта на Община Троян или получени на място в Центъра за административно обслужване на граждани.

В рамките на срока за подаване на документи, кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика в сградата на Община Троян, ет. 2, стая 21 или в офиса на отдел „Социална и здравна политика“ в гр. Троян, ул. „Любен Каравелов“ № 42, ет. 1, стая 102.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на община Троян


Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (zayavlenie-za-kandidatstvane.docx)ИзтеглиЗаявление за кандидатстване123 Kb
Изтегляне на файла (prolojenie-1-avtobiografia.docx)ИзтеглиПриложение № 1 - автобиография133 Kb
Изтегляне на файла (prilojenie-2-deklaracia-za-lichni-danni.docx)ИзтеглиПриложение № 2 - Декларация за лични данни114 Kb
Изтегляне на файла (prilojenie-3-deklaracia.docx)ИзтеглиПриложение № 3 - Декларация117 Kb
Изтегляне на файла (prilojenie-4-deklaracia-107-kt.docx)ИзтеглиПриложение № 4 - Декларация 107 КТ119 Kb