Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” Печат
Новини - Актуални
Сряда, 23 Септември 2015 17:32

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На 31.08.2015 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР) обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР.

Допустими за енергийно обновяване са:

  • еднофамилни жилищни сгради на социално слаби собственици, получаващи социални помощи за отопление за текущия/последния отоплителен сезон, които са масивни сгради, проектирани преди 26 април 1999 г. в 28-те града от 4-то йерархично ниво;
  • многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г., в 28-те града от 4-то йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;
  • многофамилни жилищни сгради с не повече от 35 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им в 28-те града от 4-то йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

При наличие на свързано строителство, а именно няколко блок-секции или сгради (блокове), които са свързани помежду си, т.е. не са отдалечени една от друга и образуват общ архитектурен ансамбъл, следва групата от блок-секции/сгради да кандидатства заедно при спазване на изискванията за брой самостоятелни обекти.

Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ.

В тази връзка, Общинска администрация – Троян организира информационна среща, на която да представи пред Вас по-важните акценти на обявената процедура.

Срещата ще се състои на 29.09.2015 г. (вторник) от 17.30 часа в салона в сградата на Общинска администрация – Троян.

При желание за провеждане на среща на място (жилищна сграда, квартал), моля да заявите Вашето желание в информационния център на Общинска администрация – Троян, като посочите желаните от Вас дата, час и място на провеждане на срещата, или на тел.: 0670 6 80 32, г-жа Вера Добрева; 0670 6 80 16, г-жа Снежина Табакова.

На посочените телефони може да получите и допълнителна информация за обявената процедура.

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на община Троян

Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (akcenti na procedurata.doc)ИзтеглиАкценти на процедурата106 Kb
Изтегляне на файла (sapostavki mejdu NPEEMJS i OPRR.doc)ИзтеглиСъпоставки между НПЕЕМЖС и ОПРР66 Kb
Изтегляне на файла (Obrazci na dokumenti.rar)ИзтеглиОбразци на документи965 Kb
Изтегляне на файла (Usloviq za min. pomoshti.rar)ИзтеглиУсловия за мин помощи - ос 2115 Kb
Изтегляне на файла (Указания_изпълнение_ЕЕ_жилищни сгради.doc)ИзтеглиУказания за изпълнение на проекти за енергийна ефективност на жилищни сгради по Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 415 Kb
Изтегляне на файла (Obrazci-na-dokumenti-2.rar)ИзтеглиДопълнителни образци на документи41 Kb