Начало Документация - категории

Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Начало
Брой категории: 18
Общинска администрация Подкатегории: 13 Файлове: 113
Бюджет и човешки ресурси Подкатегории: 1 Файлове: 34
Екология Подкатегории: 4 Файлове: 15

Общинска програма за опазване на околната среда 2013 - 2020 година

Местни приходи Подкатегории: 2 Файлове: 32
Образование Подкатегории: 6 Файлове: 48
Обществени поръчки и профил на купувача Файлове: 0
Общинска собственост Подкатегории: 33 Файлове: 228
Приватизация Подкатегории: 5 Файлове: 69
Социални дейности Файлове: 11
Стратегически и програмни документи за развитие на Община Троян Подкатегории: 5 Файлове: 29
Финанси Подкатегории: 7 Файлове: 16
Кадастър, регулация и земеустрояване Файлове: 1
Преброяване 2011 Файлове: 4

Към документите приложете:

  • копие от диплома за завършено образование;
  • актуална снимка.
Здравеопазване Файлове: 0
Култура Подкатегории: 1 Файлове: 4
Кметски съвети Подкатегории: 1 Файлове: 0
Център за подкрепа за личностно развитие - Троян Файлове: 4
CAF Файлове: 2