Начало Документация - категории

Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Начало
Брой категории: 16
Общинска администрация Подкатегории: 12 Файлове: 95
Бюджет и ТРЗ Подкатегории: 1 Файлове: 23
Екология Файлове: 13
Местни приходи Подкатегории: 2 Файлове: 30
Образование Подкатегории: 6 Файлове: 48
Обществени поръчки и профил на купувача Файлове: 0
Общинска собственост Подкатегории: 10 Файлове: 113
Приватизация Подкатегории: 5 Файлове: 67
Социални дейности Файлове: 11
Стратегически и програмни документи за развитие на Община Троян Подкатегории: 3 Файлове: 19
Финанси Подкатегории: 6 Файлове: 15
Кадастър, регулация и земеустрояване Файлове: 1
Преброяване 2011 Файлове: 4

Към документите приложете:

  • копие от диплома за завършено образование;
  • актуална снимка.
Здравеопазване Файлове: 0
Култура Подкатегории: 1 Файлове: 4
Кметски съвети Подкатегории: 1 Файлове: 0