Начало Документация - категории

Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Начало
Брой категории: 19
Общинска администрация Подкатегории: 20 Файлове: 124
Бюджет и човешки ресурси Подкатегории: 13 Файлове: 168
Екология Подкатегории: 5 Файлове: 36

Общинска програма за опазване на околната среда 2013 - 2020 година

Местни приходи Подкатегории: 2 Файлове: 17
Образование Подкатегории: 8 Файлове: 57
Обществени поръчки и профил на купувача Файлове: 0
Общинска собственост Подкатегории: 61 Файлове: 428
Приватизация Подкатегории: 5 Файлове: 69
Социални дейности Файлове: 14
Стратегически и програмни документи за развитие на Община Троян Подкатегории: 7 Файлове: 40
Финанси Подкатегории: 9 Файлове: 18
Кадастър, регулация и земеустрояване Файлове: 1
Здравеопазване Файлове: 0
Култура Подкатегории: 2 Файлове: 7
Профил на купувача Подкатегории: 1 Файлове: 1
Кметски съвети Подкатегории: 1 Файлове: 0
Център за подкрепа за личностно развитие - Троян Файлове: 4
CAF Файлове: 2
Детски градини - документи Подкатегории: 1 Файлове: 1