Начало Документация - категории Приватизация Рeшение № 581 от 30 ноември 2017 г.

Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Детайли за файл
Рeшение № 581 от 30 ноември 2017 г.

Във връзка с 30% намалената вече началната конкурсна цена, определена с Решение №531/28.09.2017 г. на Общински съвет – Троян, за продажба на Обособена част от имуществото „БКС” – ЕООД, гр. Троян представляваща бетонов и варов възел, включваща поземлен имот с идентификатор 03558.112.76 с площ 13964 кв. м. по кадастралната карта на с. Белиш, местността „Червянска лъка”, заедно с всички построени в имота сгради и обслужващите машини, съоръжения и др.
Данни

Размер 175.09 KB
Тегления 303
Създаден 10-01-2018 11:53:33
Променено на

Изтегляне