Начало Документация - категории Екология Обяви ОВОС на инвестиционно предложение "Изграждане на сграда за отглеждане на кокошки носачки в ПИ № 73198.121.54, местност "Акалското", град Троян

Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Детайли за файл
ОВОС на инвестиционно предложение "Изграждане на сграда за отглеждане на кокошки носачки в ПИ № 73198.121.54, местност "Акалското", град Троян

Уважаеми заинтересувани, информираме Ви, че на интернет страницата на Община Троян в раздел „Екология“ е публикувана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение на Дацо Калев за „Изграждане на сграда за отглеждане на кокошки носачки в ПИ № 73198.121.54 по КККР на гр.Троян, местн. „Акалското“.

Информацията, представена от възложителя, за преценка на необходимостта от Оценка на въздействието върху околната среда, е достъпна на сайта на Община Троян в раздел „Екология“ и в стая 17 в работно време до 23.03.2018 г. включително.

Можете да се запознаете с информацията и да представите в отдел „Услуги на гражданите“ на общинска администрация (пл.“Възраждане №1 – първи етаж) или в РИОСВ-Плевен, ул.“Ал.Стамболийски“ № 1А своите становища, мнения и възражения.

 

09.03.2018 г.
Община Троян
Данни

Размер 664.5 KB
Тегления 9
Създаден 12-03-2018 17:25:58
Променено на 12-03-2018 17:28:29

Изтегляне