Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: Документи - архив 2012
Документи - архив 2012 Файлове: 17
Файла:
ЦДГ "ОСМИ МАРТ" – гр.Троян - отчет четвърто тримесечие - 2012 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 25-02-2013 21:43:29 Размер 446.42 KB Изтегляне 1060

Зповед 70 - Формули и правила за разпределение на средствата по ЕРС за 2012 г. между детските заведения в Община Троян

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 01-02-2012 11:54:20 Размер 204.79 KB Изтегляне 1163

Зповед 71 - Формули и правила за разпределение на средствата по ЕРС за 2012 г. между общинските училища в Община Троян

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 01-02-2012 11:56:53 Размер 0 B Изтегляне 1179

ОДЗ "БУКОВЕЦ" – гр.Троян - отчет четвърто тримесечие - 2012 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 25-02-2013 21:46:18 Размер 409.39 KB Изтегляне 1126

ОДЗ "МИР" – гр.Троян - отчет първо тримесечие - 2012 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 29-05-2012 10:48:03 Размер 722.3 KB Изтегляне 1101

ОДЗ "МИР" – гр.Троян - отчет четвърто тримесечие - 2012 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 25-02-2013 21:47:42 Размер 244.96 KB Изтегляне 1137

Програма за развитие на училищното образование и предучилищно възпитание и подготовка в Община Троян за периода 2008-2010 година (приета с Решение № 203 / 18.12.2008 г. на ОбС – Троян)

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 23-07-2010 13:02:16 Размер 243.8 KB Изтегляне 1674

Разпределение на средствата по ЕРС за 2012 г. - детски заведения

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 01-02-2012 11:23:20 Размер 405.03 KB Изтегляне 1178

Разпределение на средствата по ЕРС за 2012 г. - общински училища

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 01-02-2012 11:52:28 Размер 107.97 KB Изтегляне 1249

СДГ "КАЛЕЙЦА" – с. Калейца - отчет четвърто тримесечие - 2012 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 25-02-2013 21:46:57 Размер 397.09 KB Изтегляне 1127

ЦДГ "Борима" - отчет първо тримесечие - 2012 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 29-05-2012 10:43:55 Размер 847.21 KB Изтегляне 1156

ЦДГ "БОРИМА" – с. Борима - отчет четвърто тримесечие - 2012 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 25-02-2013 21:45:23 Размер 365.64 KB Изтегляне 1134

ЦДГ "ЗДРАВЕЦ" – гр.Троян - отчет второ тримесечие - 2012 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 19-07-2012 14:28:38 Размер 29.37 KB Изтегляне 1131

ЦДГ "Здравец" – гр.Троян - отчет първо тримесечие - 2012 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 29-05-2012 10:46:56 Размер 201.71 KB Изтегляне 1197

ЦДГ "Калейца" - отчет първо тримесечие - 2012 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 29-05-2012 10:45:41 Размер 407.8 KB Изтегляне 1177

ЦДГ "Осми март" – гр.Троян - отчет първо тримесечие - 2012 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 26-04-2012 09:07:15 Размер 1.05 MB Изтегляне 1239

ЦДГ "СИНЧЕЦ" – гр.Троян - отчет четвърто тримесечие - 2012 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 25-02-2013 21:48:21 Размер 264.21 KB Изтегляне 1000