Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: Съобщения по чл.32 от ДОПК
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Низходящо]
Съобщения по чл.32 от ДОПК Файлове: 17

Уведомяваме Ви, че ако присъствате в списъците, следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в Община Троян - Отдел "Местни приходи" при Анелия Стоева /ст. експерт/, в стая № 3 за връчване на АУЗД или покана.

Файла:
Съобщения по чл.32 от ДОПК от дата 30.05.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 30-05-2017 16:26:11
Размер 5.11 MB
Изтегляне 144
Съобщения по чл.32 от ДОПК от дата 05.06.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 07-06-2017 16:22:09
Размер 467.53 KB
Изтегляне 88
Съобщения по чл.32 от ДОПК от дата 07.06.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 09-06-2017 16:22:09
Размер 3.25 MB
Изтегляне 98
Съобщения по чл.32 от ДОПК от дата 12.06.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 14-06-2017 16:22:09
Размер 1.49 MB
Изтегляне 92
Съобщения по чл.32 от ДОПК от дата 07.07.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 09-07-2017 16:22:09
Размер 2.82 MB
Изтегляне 116
Съобщения по чл.32 от ДОПК от дата 10.07.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 12-07-2017 16:22:09
Размер 1.96 MB
Изтегляне 119
Съобщения по чл.32 от ДОПК от дата 17.07.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 19-07-2017 16:22:09
Размер 3.49 MB
Изтегляне 140
Съобщения по чл.32 от ДОПК от дата 22.08.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 23-08-2017 16:46:38
Размер 2.95 MB
Изтегляне 78
Съобщения по чл.32 от ДОПК от дата 28.08.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 30-08-2017 16:49:24
Размер 1.57 MB
Изтегляне 77
Съобщения по чл.32 от ДОПК от дата 30.08.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 30-08-2017 16:51:21
Размер 1.89 MB
Изтегляне 92
Съобщения по чл.32 от ДОПК от дата 01.09.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 04-09-2017 16:07:53
Размер 1.57 MB
Изтегляне 100
Съобщения по чл.32 от ДОПК от дата 05.09.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 06-09-2017 09:13:23
Размер 1.58 MB
Изтегляне 20
Съобщения по чл.32 от ДОПК от дата 26.09.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 27-09-2017 09:14:45
Размер 2.4 MB
Изтегляне 23
Съобщения по чл.32 от ДОПК от дата 27.09.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 27-09-2017 09:15:21
Размер 1.44 MB
Изтегляне 25
Съобщения по чл.32 от ДОПК от дата 29.09.2017 г. (1)

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 29-09-2017 09:20:18
Размер 3.26 MB
Изтегляне 20
Съобщения по чл.32 от ДОПК от дата 29.09.2017 г. (2)

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 29-09-2017 09:20:50
Размер 3.11 MB
Изтегляне 22
Съобщения по чл.32 от ДОПК от дата 18.10..2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 19-10-2017 09:09:48
Размер 478.64 KB
Изтегляне 45