Начало Документация - категории Бюджет и човешки ресурси

Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: Бюджет и човешки ресурси
Брой подкатегории: 3
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Низходящо]
Бюджет и човешки ресурси Файлове: 60
Подкатегории:
Бюджет - Архив 2014-2016 Файлове: 19
Декларации по чл.12, т.1 и чл.12, т.2 от ЗПРКИ Подкатегории: 10 Файлове: 91

Декларации по чл.12, т.1 и чл.12, т.2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Декларации по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Файлове: 14

Декларации по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл.107а, ал.4 от КТ и параграф 1, т.7 от ДР на ЗПКОНПИ

Файла:
Отчет на бюджета - месец юли 2019 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 08-08-2019 12:56:39 Размер 1.73 MB Изтегляне 414

Справка за разходените средства на Община Троян към 30.06.2019 г. съгласно „Наредба за публичност и прозрачност на разходите на Община Троян”

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 23-07-2019 14:03:46 Размер 68 KB Изтегляне 434

Отчет на бюджета - месец юни 2019 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 12-07-2019 17:34:06 Размер 1.72 MB Изтегляне 437

Отчет на бюджета - месец май 2019 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 11-06-2019 11:33:04 Размер 1.7 MB Изтегляне 532

Отчет на бюджета - месец април 2019 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 14-05-2019 10:31:36 Размер 1.67 MB Изтегляне 550

Справка за разходените средства на Община Троян към 31.03.2019 г. съгласно „Наредба за публичност и прозрачност на разходите на Община Троян”

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 24-04-2019 13:01:59 Размер 66.5 KB Изтегляне 529

Отчет на бюджета - месец март 2019 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 15-04-2019 17:46:27 Размер 1.67 MB Изтегляне 558

Отчет на бюджета - месец февруари 2019 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 12-03-2019 19:03:34 Размер 1.67 MB Изтегляне 639

Бюджет на Община Троян за 2019 година

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 18-02-2019 18:49:45 Размер 3.58 MB Изтегляне 707

Отчет на бюджета - месец януари 2019 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 12-02-2019 20:43:37 Размер 1.65 MB Изтегляне 621

Справка за разходените средства на Община Троян към 31.12.2018 г. съгласно „Наредба за публичност и прозрачност на разходите на Община Троян”

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 30-01-2019 18:10:00 Размер 67.5 KB Изтегляне 611

Отчет на бюджета към месец декември 2018 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 22-01-2019 11:44:45 Размер 1.76 MB Изтегляне 694

Отчет на бюджета - месец ноември 2018 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 10-12-2018 13:03:13 Размер 1.24 MB Изтегляне 738

Отчет на бюджета - месец октомври 2018 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 12-11-2018 15:26:41 Размер 1.23 MB Изтегляне 817

Справка за разходените средства на Община Троян към 30.09.2018 г. съгласно „Наредба за публичност и прозрачност на разходите на Община Троян”

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 29-10-2018 17:13:14 Размер 67 KB Изтегляне 791

Отчет на бюджета - месец юли 2018 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 16-10-2018 14:48:34 Размер 1.23 MB Изтегляне 831

Отчет на бюджета - месец септимври 2018 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 16-10-2018 14:43:29 Размер 1.24 MB Изтегляне 782

Отчет на бюджета - месец август 2018 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 16-10-2018 14:42:49 Размер 1.27 MB Изтегляне 757

Отчет на бюджета - месец юни 2018 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 16-10-2018 14:42:10 Размер 1.25 MB Изтегляне 760

Отчет на бюджета - месец май 2018 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 16-10-2018 14:41:42 Размер 1.22 MB Изтегляне 798