Начало Документация - категории Общинска администрация Годишни цели на администрацията на Община Троян

Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: Годишни цели на администрацията на Община Троян
Брой подкатегории: 4
Годишни цели на администрацията на Община Троян Файлове: 10
Подкатегории:
Годишни цели на администрацията - архив 2014 Файлове: 11
Годишни цели на администрацията - архив 2015 Файлове: 12
Годишни цели на администрацията - архив 2016 Файлове: 12
Годишни цели на администрацията - архив 2017 Файлове: 10
Файла:
Годишни цели на звено „Вътрешен одит“ за 2018 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 15-01-2018 13:39:58 Размер 66 KB Изтегляне 540

Годишни цели на отдел „Бюджет и човешки ресурси” за 2018 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 15-01-2018 13:29:38 Размер 43 KB Изтегляне 491

Годишни цели на отдел „Местни приходи“ за 2018 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 15-01-2018 13:37:59 Размер 39.5 KB Изтегляне 489

Годишни цели на отдел „Образование, култура, социални и младежки дейности“ за 2018 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 15-01-2018 13:37:00 Размер 138.5 KB Изтегляне 533

Годишни цели на отдел „Общинска собственост и икономика“ за 2018 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 15-01-2018 13:30:48 Размер 56.5 KB Изтегляне 454

Годишни цели на отдел „Строителство и инженерна инфраструктура” за 2018 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 15-01-2018 13:32:16 Размер 72.5 KB Изтегляне 463

Годишни цели на дирекция „Планиране и проекти“ за 2018 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 15-01-2018 13:36:01 Размер 29.72 KB Изтегляне 471

Годишни цели на отдел "Счетоводство" за 2018 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 15-01-2018 13:33:43 Размер 52.5 KB Изтегляне 484

Годишни цели на отдел „Общинска собственост и икономика“ за 2018 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 15-01-2018 13:38:31 Размер 78 KB Изтегляне 534

Годишни цели на отдел „ТСУ, кадастър и регулация“ за 2018 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 15-01-2018 13:31:39 Размер 23.28 KB Изтегляне 439