Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: Земеделие
страница 1 от 2 « НачалоПредишна12СледващаКрай »
Брой подкатегории: 6
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Възходящо]
Земеделие Файлове: 22
Подкатегории:
Заповеди за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи (29.10.2015 г.) Файлове: 25

“На основание чл.37в, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, публикуваме Заповеди от 09.10. 2015 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Ловеч, за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землища в община Троян, съгласно сключени споразумения за ползване на земеделски земи през стопанската 2015/2016 г. (от 01.10.2015 г. до 30.09.2016 г., включително).”

Заповеди за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи Файлове: 16

На основание чл.37в, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, публикуваме Заповеди от 2015 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Ловеч, за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землища в община Троян, съгласно сключени споразумения за ползване на земеделски земи през стопанската 2014/2015 г. (от 01.10.2014 г. до 30.09.2015 г., включително).

Протоколи за разпределяне на общински ливади, мери и пасища за стопанската 2016-2017 год. в Община Троян по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ Файлове: 17
Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“ – Ловеч Файлове: 28

На основание чл.37в, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, публикуваме Заповеди от 2016 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Ловеч, за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землища в община Троян, съгласно сключени споразумения за ползване на земеделски земи през стопанската 2016/2017 г. (от 01.10.2016 г. до 30.09.2017 г., включително).

Протоколи за разпределяне на общински ливади, мери и пасища за стопанската 2017-2018 год. в Община Троян по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ Файлове: 17
Заповеди на Областна дирекция „Земеделие" Файлове: 16

На основание чл. 37 в, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, публикуваме Заповеди от 2017 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие" – Ловеч, за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землища в община Троян, съгласно сключени споразумения за ползване на земеделски земи през стопанската 2017/2018 г. (от 01.10.2017 г. до 30.09.2018 г., включително).

Файла:
Заповед №1436/15.11.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Относно заплащането на суми за ползване на имоти с НТП "За селскостопански, горски, ведомствен път" (полски пътища) от Общинския поземлен фонд

 
Създаден
Размер
Тегления
Дата 17-11-2017 11:00:51
Размер 138.84 KB
Изтегляне 9
Обявление И-РД-2220/10.11.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Обявление за публични търгове за отдаване под аренда на общински земеделски земи, определени с решение на Общинския съвет - Троян
Създаден
Размер
Тегления
Дата 15-11-2017 16:54:46
Размер 515.5 KB
Изтегляне 9
Обявление И-РД-2030 от 13.10.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Обявление за публични търгове за отдаване под аренда на общински земеделски земи, определени с решение на Общинския съвет - Троян
Създаден
Размер
Тегления
Дата 18-10-2017 17:07:56
Размер 1.14 MB
Изтегляне 38
Обявление И-РД-1102 от 12.06.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Обявление за публични търгове за отдаване под аренда на общински земеделски земи, определени с решение на Общинския съвет - Троян
Създаден
Размер
Тегления
Дата 20-06-2017 15:41:23
Размер 1.13 MB
Изтегляне 145
Заповед № 784 / 09.06.2017 г. - за предотвратяване възникване на пожари в земеделски земи и горски фонд

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 12-06-2017 14:45:13
Размер 157.52 KB
Изтегляне 169
Oбявление И-РД-882/15.05.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Обявление за публични търгове за отдаване под аренда на общински земеделски земи, определени с решение на Общинския съвет - Троян
Създаден
Размер
Тегления
Дата 18-05-2017 16:42:25
Размер 762.71 KB
Изтегляне 148
Oбявление И-РД-776/27.04.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Обявление за публични търгове за отдаване под аренда на общински земеделски земи, определени с решение на Общинския съвет - Троян
Създаден
Размер
Тегления
Дата 03-05-2017 16:54:04
Размер 1.1 MB
Изтегляне 183
Заповед № 466 / 18.04.2017г. на кмета на Община Троян

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 19-04-2017 17:42:12
Размер 58.79 KB
Изтегляне 194
Обявление И-РД-574/24.03.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Обявление за публични търгове за отдаване под аренда на общински земеделски земи, определени с решение на Общинския съвет - Троян
Създаден
Размер
Тегления
Дата 29-03-2017 17:35:26
Размер 404.69 KB
Изтегляне 204
Обявление И-РД-414 от 09.03.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Обявление за публични търгове за отдаване под аренда на общински земеделски земи, определени с решение на Общинския съвет - Троян
Създаден
Размер
Тегления
Дата 15-03-2017 18:15:24
Размер 594.16 KB
Изтегляне 227
Обявление И-РД-358 от 27.02.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Обявление за публични търгове за отдаване под аренда на общински земеделски земи, определени с решение на Общинския съвет - Троян
Създаден
Размер
Тегления
Дата 01-03-2017 11:51:58
Размер 603.55 KB
Изтегляне 239
Списък на имоти, с НТП – пасища, мери и ливади, за индивидуално ползване определени с Решение № 355 / 16.02.2017 г. на Общински съвет гр. Троян съгласно чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ

Изтегляне 
Изтегляне

Съгласно ЗСПЗЗ „Списък на имотите за индивидуално ползване с категории се обявява в общините и кметствата и се публикува на интернет страницата на общината в срок до 1 март. „

 
Създаден
Размер
Тегления
Дата 24-02-2017 11:33:10
Размер 9.18 MB
Изтегляне 278
Обявление И-РД-263 от 09.02.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Обявление за публични търгове за отдаване под аренда на общински земеделски земи, определени с решение на Общинския съвет - Троян
Създаден
Размер
Тегления
Дата 16-02-2017 11:31:40
Размер 597.24 KB
Изтегляне 249
Заповед 1615 от 28.12.2016 г

Изтегляне 
Изтегляне

За заплащане на суми за ползването на земи от ОПФ
Създаден
Размер
Тегления
Дата 29-12-2016 12:00:44
Размер 445.75 KB
Изтегляне 296
Заповед № 1574 от 16.12.2016 г

Изтегляне 
Изтегляне

Относно заплащането на суми за ползването на поземлени имоти от Общинския поземлен фонд.

С приложение за ползвателите и дължимите суми.
Създаден
Размер
Тегления
Дата 19-12-2016 18:28:51
Размер 64.97 KB
Изтегляне 286
Обявление И-РД-2230 от 18.11.2016 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Обявление за публични търгове за отдаване под аренда на общински земеделски земи, определени с решение на Общинския съвет - Троян
Създаден
Размер
Тегления
Дата 23-11-2016 15:05:37
Размер 575.68 KB
Изтегляне 354
Обявление И-РД-2143 от 04.11.2016 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Обявление за публични търгове за отдаване под аренда на общински земеделски земи, определени с решение на Общинския съвет - Троян
Създаден
Размер
Тегления
Дата 11-11-2016 12:41:10
Размер 323.51 KB
Изтегляне 334
Обявление И-РД-1933 от 06.10.2016 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Обявление за публични търгове за отдаване под аренда на общински земеделски земи, определени с решения на Общинския съвет - Троян
Създаден
Размер
Тегления
Дата 11-10-2016 17:17:57
Размер 66.25 KB
Изтегляне 357
Заповед № РД-07-84 от 16.05.2016 г. на Областен управител

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 20-05-2016 18:07:11
Размер 377.66 KB
Изтегляне 480
Заповед № РД-12-35 / 29.01.2016 г. по чл.37в, ал.16, от ЗСПЗЗ, за имоти – полски пътища, включени в масиви за ползване за стопанската 2015/2016 година

Изтегляне 
Изтегляне

Относно определяне на имотите с начин на трайно ползване полски пътища и канали, които не функционират, за стопанската 2015/2016 г. да се приложи процедурата съгласно чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ.
Създаден
Размер
Тегления
Дата 12-02-2016 15:35:36
Размер 0 B
Изтегляне 537