Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: Годишни цели на администрацията - архив 2014
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Низходящо]
Годишни цели на администрацията - архив 2014 Файлове: 11
Файла:
Годишни цели на отдел „Услуги на гражданите“ за 2014 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 31-03-2015 17:20:51 Размер 60.5 KB Изтегляне 419

Годишни цели на отдел „Правно и административно обслужване“ за 2014 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 31-03-2015 17:20:51 Размер 47.5 KB Изтегляне 461

Годишни цели на отдел „ТСУ, кадастър и регулация“ за 2014 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 31-03-2015 17:20:51 Размер 98 KB Изтегляне 384

Годишни цели на отдел „Местни приходи“ за 2014 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 31-03-2015 17:20:51 Размер 28.5 KB Изтегляне 374

Годишни цели на звено „Вътрешен одит“ за 2014 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 31-03-2015 17:20:51 Размер 78 KB Изтегляне 402

Годишни цели на дирекция „Планиране и проекти“ за 2014 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 31-03-2015 17:20:51 Размер 90.5 KB Изтегляне 373

Годишни цели на отдел „Образование, култура, социални и младежки дейности“ за 2014 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 31-03-2015 17:20:51 Размер 97 KB Изтегляне 409

Годишни цели на отдел „Бюджет и човешки ресурси“ за 2014 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 31-03-2015 17:20:51 Размер 64 KB Изтегляне 362

Годишни цели на отдел "Счетоводство" за 2014 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 31-03-2015 17:20:51 Размер 51 KB Изтегляне 358

Годишни цели на звено „Обществени поръчки“ за 2014 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 31-03-2015 17:20:51 Размер 50.5 KB Изтегляне 389

Годишни цели на отдел „Строителство и инженерна инфраструктура” за 2014 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 31-03-2015 17:20:51 Размер 76.5 KB Изтегляне 408