Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: Годишни цели на администрацията - архив 2016
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Низходящо]
Годишни цели на администрацията - архив 2016 Файлове: 12
Файла:
Годишни цели на отдел „Строителство и инженерна инфраструктура” за 2016 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 12-03-2016 10:39:38 Размер 90 KB Изтегляне 446

Годишни цели на отдел „Услуги на гражданите“ за 2016 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 07-03-2016 18:26:08 Размер 56.5 KB Изтегляне 466

Годишни цели на отдел „ТСУ, кадастър и регулация“ за 2016 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 07-03-2016 18:25:32 Размер 70 KB Изтегляне 435

Годишни цели на отдел "Счетоводство" за 2016 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 07-03-2016 18:23:01 Размер 32.5 KB Изтегляне 437

Годишни цели на дирекция „Планиране и проекти“ за 2016 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 07-03-2016 18:18:41 Размер 58 KB Изтегляне 448

Годишни цели на отдел „Общинска собственост и икономика“ за 2016 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 07-03-2016 18:06:21 Размер 53 KB Изтегляне 451

Годишни цели на звено „Обществени поръчки“ за 2016 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 07-03-2016 18:04:43 Размер 27 KB Изтегляне 441

Годишни цели на отдел „Образование, култура, социални и младежки дейности“ за 2016 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 07-03-2016 18:03:46 Размер 170 KB Изтегляне 489

Годишни цели на звено „Вътрешен одит“ за 2016 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 07-03-2016 18:02:53 Размер 50.5 KB Изтегляне 447

Годишни цели на „Местно самоуправление” за 2016 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 07-03-2016 17:59:48 Размер 37 KB Изтегляне 427

Годишни цели на отдел „Местни приходи“ за 2016 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 07-03-2016 17:58:22 Размер 34.5 KB Изтегляне 440

Годишни цели на отдел „Бюджет и човешки ресурси“ за 2016 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 07-03-2016 17:56:09 Размер 25 KB Изтегляне 463