Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: 2017
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Низходящо]
2017 Файлове: 18
Файла:
Заповед 167 от 22.02.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

За провеждане на ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на лесокултурни дейности
Създаден
Размер
Тегления
Дата 27-02-2017 16:19:36
Размер 1.71 MB
Изтегляне 100
Заповед №574/16.05.2017г., обект 1705

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 17-05-2017 15:57:44
Размер 790.17 KB
Изтегляне 122
Заповед №576/16.05.2017г., обект 1704

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 17-05-2017 15:57:44
Размер 822.92 KB
Изтегляне 93
Заповед №573/16.05.2017г., обект 1706

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 17-05-2017 15:57:44
Размер 819.81 KB
Изтегляне 75
Заповед №572/16.05.2017г., обект 1702

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 17-05-2017 15:57:44
Размер 977.05 KB
Изтегляне 79
Заповед №575/16.05.2017г., обект 1701

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 17-05-2017 15:57:44
Размер 821.15 KB
Изтегляне 64
Заповед №571/16.05.2017г., обект 1703

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 17-05-2017 15:57:44
Размер 841.24 KB
Изтегляне 92
Заповед № 621/ 22.05.2017г. на кмета на Община Троян

Изтегляне 
Изтегляне

За определяне на изпълнител за маркиране на насаждения за сеч от общински горски територии на Община Троян
Създаден
Размер
Тегления
Дата 23-05-2017 10:45:43
Размер 3.22 MB
Изтегляне 86
Заповед № 777 от 09.06.2017 г. - обект 1706

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 12-06-2017 17:10:32
Размер 46.49 KB
Изтегляне 59
Заповед № 779 от 09.06.2017 г. - обект 1704

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 12-06-2017 17:10:32
Размер 50.77 KB
Изтегляне 34
Заповед № 778 от 09.06.2017 г. - обект 1705

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 12-06-2017 17:10:32
Размер 47.15 KB
Изтегляне 31
Заповед № 776 от 09.06.2017 г. - обект 1702

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 12-06-2017 17:10:32
Размер 50.56 KB
Изтегляне 33
Заповед № 775 от 09.06.2017 г. - обект 1703

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 12-06-2017 17:10:32
Размер 48.51 KB
Изтегляне 31
Заповед № 774 от 09.06.2017 г. - обект 1701

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 12-06-2017 17:10:32
Размер 48.44 KB
Изтегляне 33
Заповед № 812 от 14.06.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Относно определяне на изпълнител за маркиране на насаждения за сеч в обект 1705 в землището на с. Дълбок дол през 2017 г.
Създаден
Размер
Тегления
Дата 15-06-2017 11:08:55
Размер 96.79 KB
Изтегляне 36
Заповед № 813 от 14.06.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Относно определяне на изпълнител за маркиране на насаждения за сеч в обект 1706 в землището на с. Дълбок дол през 2017 г.
Създаден
Размер
Тегления
Дата 15-06-2017 11:10:17
Размер 96.79 KB
Изтегляне 40
Заповед № 942 / 14.07.2017 г. - относно прекратяване на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1705, с. Голяма Желязна

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 20-07-2017 16:18:11
Размер 33.71 KB
Изтегляне 7
Заповед № 943 / 14.07.2017 г. - относно прекратяване на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1704, с. Дълбок дол

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 20-07-2017 16:20:35
Размер 35.91 KB
Изтегляне 8