Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: 2017
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Възходящо]
2017 Файлове: 41
Файла:
Заповед № 1037 / 08.08.2017 г. - обект № 1704

Изтегляне 
Изтегляне

Относно провеждане на търг за продажба на стояща дървесина на корен, от обект № 1704, представляващ поземлен имот в местността "Ненов дол" и местността "Хълмът", с. Дълбок дол

Дата 09-08-2017 17:58:36 Размер 3.5 MB Изтегляне 103

Заповед № 1036 / 08.08.2017 г. - обект № 1705

Изтегляне 
Изтегляне

Относно провеждане на търг за продажба на стояща дървесина на корен, от обект № 1705, представляващ поземлен имот в местността "Черна могила", с. Голяма Желязна

Дата 09-08-2017 17:53:45 Размер 3.12 MB Изтегляне 81

График за провеждане на процедури за ползване на дървесина от горски територии собственост на Община Троян

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 04-08-2017 12:26:28 Размер 22.5 KB Изтегляне 67

Заповед № 943 / 14.07.2017 г. - относно прекратяване на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1704, с. Дълбок дол

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 20-07-2017 16:20:35 Размер 35.91 KB Изтегляне 73

Заповед № 942 / 14.07.2017 г. - относно прекратяване на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1705, с. Голяма Желязна

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 20-07-2017 16:18:11 Размер 33.71 KB Изтегляне 71

Заповед № 813 от 14.06.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Относно определяне на изпълнител за маркиране на насаждения за сеч в обект 1706 в землището на с. Дълбок дол през 2017 г.

Дата 15-06-2017 11:10:17 Размер 96.79 KB Изтегляне 123

Заповед № 812 от 14.06.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Относно определяне на изпълнител за маркиране на насаждения за сеч в обект 1705 в землището на с. Дълбок дол през 2017 г.

Дата 15-06-2017 11:08:55 Размер 96.79 KB Изтегляне 102

Заповед № 777 от 09.06.2017 г. - обект 1706

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 12-06-2017 17:10:32 Размер 46.49 KB Изтегляне 121

Заповед № 779 от 09.06.2017 г. - обект 1704

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 12-06-2017 17:10:32 Размер 50.77 KB Изтегляне 102

Заповед № 778 от 09.06.2017 г. - обект 1705

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 12-06-2017 17:10:32 Размер 47.15 KB Изтегляне 97

Заповед № 776 от 09.06.2017 г. - обект 1702

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 12-06-2017 17:10:32 Размер 50.56 KB Изтегляне 94

Заповед № 775 от 09.06.2017 г. - обект 1703

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 12-06-2017 17:10:32 Размер 48.51 KB Изтегляне 105

Заповед № 774 от 09.06.2017 г. - обект 1701

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 12-06-2017 17:10:32 Размер 48.44 KB Изтегляне 99

Заповед № 621/ 22.05.2017г. на кмета на Община Троян

Изтегляне 
Изтегляне

За определяне на изпълнител за маркиране на насаждения за сеч от общински горски територии на Община Троян

Дата 23-05-2017 10:45:43 Размер 3.22 MB Изтегляне 168

Заповед №574/16.05.2017г., обект 1705

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 17-05-2017 15:57:44 Размер 790.17 KB Изтегляне 189

Заповед №576/16.05.2017г., обект 1704

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 17-05-2017 15:57:44 Размер 822.92 KB Изтегляне 165

Заповед №573/16.05.2017г., обект 1706

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 17-05-2017 15:57:44 Размер 819.81 KB Изтегляне 133

Заповед №572/16.05.2017г., обект 1702

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 17-05-2017 15:57:44 Размер 977.05 KB Изтегляне 143

Заповед №575/16.05.2017г., обект 1701

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 17-05-2017 15:57:44 Размер 821.15 KB Изтегляне 108

Заповед №571/16.05.2017г., обект 1703

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 17-05-2017 15:57:44 Размер 841.24 KB Изтегляне 155