Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: Годишни цели на администрацията - архив 2015
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Низходящо]
Годишни цели на администрацията - архив 2015 Файлове: 12
Файла:
Годишни цели на отдел „Строителство и инженерна инфраструктура” за 2015 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 30-10-2017 19:08:28 Размер 97 KB Изтегляне 408

Годишни цели на отдел „Бюджет и човешки ресурси“ за 2015 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 30-10-2017 19:08:28 Размер 48 KB Изтегляне 427

Годишни цели на отдел „Образование, култура, социални и младежки дейности“ за 2015 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 30-10-2017 19:08:28 Размер 164 KB Изтегляне 403

Годишни цели на отдел „ТСУ, кадастър и регулация“ за 2015 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 30-10-2017 19:08:28 Размер 95.5 KB Изтегляне 417

Годишни цели на отдел „Правно и административно обслужване“ за 2015 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 30-10-2017 19:08:28 Размер 48.5 KB Изтегляне 414

Годишни цели на дирекция „Планиране и проекти“ за 2015 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 30-10-2017 19:08:28 Размер 35.02 KB Изтегляне 403

Годишни цели на отдел „Местни приходи“ за 2015 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 30-10-2017 19:08:28 Размер 41.5 KB Изтегляне 410

Годишни цели на отдел „Услуги на гражданите“ за 2015 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 30-10-2017 19:08:28 Размер 66.5 KB Изтегляне 432

Годишни цели на звено „Вътрешен одит“ за 2015 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 30-10-2017 19:08:28 Размер 82 KB Изтегляне 435

Годишни цели на отдел „Общинска собственост и икономика“ за 2015 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 30-10-2017 19:08:28 Размер 65.5 KB Изтегляне 420

Годишни цели на отдел "Счетоводство" за 2015 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 30-10-2017 19:08:28 Размер 43.5 KB Изтегляне 437

Годишни цели на звено „Обществени поръчки“ за 2015 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 30-10-2017 19:08:28 Размер 51.5 KB Изтегляне 420