Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: Годишни цели на администрацията - архив 2015
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Низходящо]
Годишни цели на администрацията - архив 2015 Файлове: 12
Файла:
Годишни цели на звено „Обществени поръчки“ за 2015 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 30-10-2017 19:08:28
Размер 51.5 KB
Изтегляне 9
Годишни цели на отдел "Счетоводство" за 2015 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 30-10-2017 19:08:28
Размер 43.5 KB
Изтегляне 7
Годишни цели на отдел „Общинска собственост и икономика“ за 2015 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 30-10-2017 19:08:28
Размер 65.5 KB
Изтегляне 8
Годишни цели на звено „Вътрешен одит“ за 2015 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 30-10-2017 19:08:28
Размер 82 KB
Изтегляне 9
Годишни цели на отдел „Услуги на гражданите“ за 2015 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 30-10-2017 19:08:28
Размер 66.5 KB
Изтегляне 11
Годишни цели на отдел „Местни приходи“ за 2015 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 30-10-2017 19:08:28
Размер 41.5 KB
Изтегляне 7
Годишни цели на дирекция „Планиране и проекти“ за 2015 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 30-10-2017 19:08:28
Размер 35.02 KB
Изтегляне 8
Годишни цели на отдел „Правно и административно обслужване“ за 2015 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 30-10-2017 19:08:28
Размер 48.5 KB
Изтегляне 7
Годишни цели на отдел „ТСУ, кадастър и регулация“ за 2015 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 30-10-2017 19:08:28
Размер 95.5 KB
Изтегляне 11
Годишни цели на отдел „Образование, култура, социални и младежки дейности“ за 2015 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 30-10-2017 19:08:28
Размер 164 KB
Изтегляне 7
Годишни цели на отдел „Бюджет и човешки ресурси“ за 2015 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 30-10-2017 19:08:28
Размер 48 KB
Изтегляне 9
Годишни цели на отдел „Строителство и инженерна инфраструктура” за 2015 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 30-10-2017 19:08:28
Размер 97 KB
Изтегляне 9