Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: 2018
Брой подкатегории: 8
2018 Файлове: 4
Подкатегории:
1801 Файлове: 4
1802 Файлове: 4
1803 Файлове: 4
1804 Файлове: 4
1805 Файлове: 4
1806 Файлове: 4
1807 Файлове: 4
ЛКМ 1801 Файлове: 4
Файла:
Годишен план за ползване на дървесина на Община Троян за 2018 г. за територията на СЗДП ТП ДГС-Троян и СЗДП ТП ДГС-Борима

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 11-01-2018 15:06:54 Размер 490.33 KB Изтегляне 72

График за провеждане на процедури за ползване на дървесина от горски територии собственост на Община Троян от 03.01.2018г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 04-01-2018 12:17:18 Размер 21.92 KB Изтегляне 79

График за провеждане на процедури за ползване на дървесина от горски територии собственост на Община Троян от 05.02.2018г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 05-02-2018 17:09:21 Размер 30.36 KB Изтегляне 73

Заповед № 219 от 27.02.2018 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 01-03-2018 18:57:05 Размер 2.51 MB Изтегляне 56