Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: Обяви
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Низходящо]
Обяви Файлове: 11
Файла:
ОВОС на инвестиционно предложение „ Изграждане на съоръжение за изгаряне на отпадъци от мебелно производство "

Изтегляне 
Изтегляне

 

Уважаеми заинтересувани, информираме ви, че на интернет страницата на Община Троян в раздел „Екология“ е публикувана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение на ЕТ“КЕШ-Красимир Христов“ за Изграждане на съоръжение за изгаряне на отпадъци от мебелно производство – с.Добродан, община Троян

Информацията, представена от възложителя, за преценка на необходимостта от Оценка на въздействието върху околната среда, е достъпна на сайта на Община Троян в раздел „Екология“ и в стая 17 в работно време до 25.04.2018 г. включително.

Можете да се запознаете с информацията и да представите в отдел „Услуги на гражданите“ на общинска администрация (пл.“Възраждане №1 – първи етаж)  или в РИОСВ-Плевен, ул.“Ал.Стамболийски“ № 1А своите становища, мнения и възражения.

 

10.04.2018 г.                              Община Троян

Дата 10-04-2018 15:17:39 Размер 124.5 KB Изтегляне 20

ОВОС на инвестиционно предложение „Презасаждане на стара сливова градина, създаване на малинова градина, строеж на селскостопанско хале, монтаж на ограда и капково напояване” в имоти в землището на с. Горно Трапе

Изтегляне 
Изтегляне

Уважаеми заинтересувани, информираме Ви, че на интернет страницата на Община Троян в раздел „Екология“ е публикувана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение на Евгени Веселинов Павлов за „Презасаждане на стара сливова градина, създаване на малинова градина, строеж на селскостопанско хале, монтаж на ограда и капково напояване” в имоти в землището на с. Горно Трапе.

Информацията, представена от възложителя, за преценка на необходимостта от Оценка на въздействието върху околната среда, е достъпна на сайта на Община Троян в раздел „Екология“ и в стая № 17 в работно време до 15.04.2018 г. включително.

Можете да се запознаете с информацията и да представите в отдел „Услуги на гражданите“ на общинска администрация (пл.“Възраждане №1 – първи етаж) или в РИОСВ-Плевен, ул.“Ал.Стамболийски“ № 1А своите становища, мнения и възражения.

 

02.04.2018 г.
Община Троян

 

Дата 03-04-2018 10:49:51 Размер 2.47 MB Изтегляне 26

ОВОС на инвестиционно предложение "Изграждане на цех за съхранение и преработка на земеделска продукция - плодове" - в имот в с. Горно Трапе

Изтегляне 
Изтегляне

Уважаеми заинтересувани, информираме Ви, че на интернет страницата на Община Троян в раздел „Екология“ е публикувана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение на Евгени Веселинов Павлов за „Изграждане на цех за съхранение и преработка на земеделска продукция - плодове” в имот с идентификатор 16986.7.238 по КККР на с. Горно Трапе.

Информацията, представена от възложителя, за преценка на необходимостта от Оценка на въздействието върху околната среда, е достъпна на сайта на Община Троян в раздел „Екология“ и в стая 17 в работно време до 05.04.2018 г. включително.

Можете да се запознаете с информацията и да представите в отдел „Услуги на гражданите“ на общинска администрация (пл.“Възраждане №1 – първи етаж) или в РИОСВ-Плевен, ул.“Ал.Стамболийски“ № 1А своите становища, мнения и възражения.

 

22.03.2018 г.
Община Троян

Дата 22-03-2018 16:53:46 Размер 637.88 KB Изтегляне 28

Уведомление за откриване на производство за издаване разрешение за отсичане на дълготрайна растителност

Изтегляне 
Изтегляне

Относно: Откриване на производство по издаване на разрешение за отсичане на 4 броя дълготрайни декоративни дървета, по повод искане на директора с вх. № Е-920 / 04.12.2017 г. за обект: Основно училище „Иван Хаджийски“, ул. „Христо Ботев“ № 210, гр. Троян.

Дата 06-03-2018 11:17:31 Размер 276.26 KB Изтегляне 38

Обява относно открит обществен достъп до проект за СОЗ в кв. Габърска

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 02-03-2018 11:01:42 Размер 259.67 KB Изтегляне 39

Уведомление за откриване на производство за издаване разрешение за отсичане на дълготрайна растителност (26.02.2018 г.)

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 26-02-2018 19:08:21 Размер 15.05 KB Изтегляне 42

Уведомление за откриване на производство за издаване разрешение за отсичане на дълготрайна растителност

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 22-01-2018 16:38:48 Размер 212.59 KB Изтегляне 56

Обява за СОЗ в Шипково - местност "Пътни дял" и местност "Коков рът"

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 23-01-2018 18:21:50 Размер 27.5 KB Изтегляне 60

Обява за СОЗ в Шипково - местност "Малък Стъргон" и местност "Средни дял"

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 23-01-2018 18:26:11 Размер 25 KB Изтегляне 61

Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на проекта на плана за управление на речните басейни в Дунавски район 2016-2021 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 30-09-2016 11:31:43 Размер 691.63 KB Изтегляне 383

Инвестиционно предложение за добив на строителни материали

Изтегляне 
Изтегляне

Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение на „МАТ КАРИЕРИ“ ООД за „Добив на строителни материали – пясъчници и мергели за производствена трошени фракции за неотговорно строителство и камък ломен, цепен за сгради и съоръжения от находище „старата колиба“, разположено в землищата на село Голяма Желязна, община Троян и село Лесидрен, община Угърчин, област Ловеч“.

 

Дата 20-02-2017 18:14:08 Размер 5.46 MB Изтегляне 392