Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: Обяви
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Възходящо]
Обяви Файлове: 7
Файла:
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на на инвестиционно предложение на „КАЗА АРТ“ ООД

Изтегляне 
Изтегляне

Уважаеми заинтересувани, информираме Ви, че на интернет страницата на Община Троян в раздел „Екология“ е публикувана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение на „КАЗА АРТ“ ООД за „Построяване на хотел” в имоти с идентификатори 53707.46.52 и 53707.46.51 по КККР на с. Орешак.

Информацията, представена от възложителя, за преценка на необходимостта от Оценка на въздействието върху околната среда, е достъпна на сайта на Община Троян в раздел „Екология“ и в стая 17 в работно време до 26.02.2018 г. включително.

Можете да се запознаете с информацията и да представите в отдел „Услуги на гражданите“ на общинска администрация (пл.“Възраждане №1 – първи етаж) или в РИОСВ-Плевен, ул. “Ал. Стамболийски“ № 1А своите становища, мнения и възражения.

 

Община Троян
12.02.2018 г.

Дата 12-02-2018 18:14:58 Размер 433.5 KB Изтегляне 15

Обява за СОЗ в Шипково - местност "Малък Стъргон" и местност "Средни дял"

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 23-01-2018 18:26:11 Размер 25 KB Изтегляне 18

Обява за СОЗ в Шипково - местност "Пътни дял" и местност "Коков рът"

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 23-01-2018 18:21:50 Размер 27.5 KB Изтегляне 18

Уведомление за откриване на производство за издаване разрешение за отсичане на дълготрайна растителност

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 22-01-2018 16:38:48 Размер 212.59 KB Изтегляне 13

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - „Елфор БГ” ЕООД

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 05-01-2018 18:46:53 Размер 62 KB Изтегляне 52

Инвестиционно предложение за добив на строителни материали

Изтегляне 
Изтегляне

Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение на „МАТ КАРИЕРИ“ ООД за „Добив на строителни материали – пясъчници и мергели за производствена трошени фракции за неотговорно строителство и камък ломен, цепен за сгради и съоръжения от находище „старата колиба“, разположено в землищата на село Голяма Желязна, община Троян и село Лесидрен, община Угърчин, област Ловеч“.

 

Дата 20-02-2017 18:14:08 Размер 5.46 MB Изтегляне 346

Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на проекта на плана за управление на речните басейни в Дунавски район 2016-2021 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 30-09-2016 11:31:43 Размер 691.63 KB Изтегляне 338