Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: Въздух
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Низходящо]
Въздух Файлове: 3
Файла:
Основни правила за намаляване на емисиите на замърсители във въздуха през зимата

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 01-12-2020 13:35:36 Размер 183.5 KB Изтегляне 44

Отчет за изпълнение на мерките от План за действие към общинска програма по чл.27, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух на Община Троян за 2019 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 13-04-2020 15:46:44 Размер 30.66 KB Изтегляне 140

ВАЖНО! Информация относно увеличаване на замърсяването на въздуха с фини прахови частици (ФПЧ)

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 10-10-2018 14:57:20 Размер 34.19 KB Изтегляне 533