Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: Общински гори
Брой подкатегории: 1
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Възходящо]
Общински гори Файлове: 7
Подкатегории:
2017 Файлове: 40
Файла:
Горскостопански план на Община Троян - обяснителна записка

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 03-11-2017 18:53:04
Размер 2.42 MB
Изтегляне 33
График за провеждане на процедури за ползване на дървесина от горски територии собственост на Община Троян през 2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 09-05-2017 12:19:08
Размер 0 B
Изтегляне 233
Заповед № 361 / 30.03.2017г. на кмета на Община Троян

Изтегляне 
Изтегляне

Относно спечелен открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности
Създаден
Размер
Тегления
Дата 31-03-2017 15:35:15
Размер 49.24 KB
Изтегляне 192
Заповед № РД-07-41/01.03.2017г. на Областен управител

Изтегляне 
Изтегляне

Заповед № РД-07-41/01.03.2017г. на Областен управител на област Ловеч относно определяне на пожароопасния сезон в горските територии на област Ловеч.
Създаден
Размер
Тегления
Дата 10-03-2017 10:25:27
Размер 126.86 KB
Изтегляне 188
Заповед № 216 /01.03.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Относно забрана на пашата в горски територии на селскостопански животни,  на територията на Община Троян.
Създаден
Размер
Тегления
Дата 07-03-2017 10:25:54
Размер 532.88 KB
Изтегляне 196
Заповед №193 / 28.02.2017 г. на кмета на Община Троян

Изтегляне 
Изтегляне

Относно: Предотвратяване възникването на пожари в земеделските земи и горския фонд от запалени стърнища, сухи треви, крайпътни ивици и храсти.
Създаден
Размер
Тегления
Дата 01-03-2017 02:00:00
Размер 213.68 KB
Изтегляне 281
Годишен план за ползване на дървесина на Община Троян за 2017г. за територията на СЗДП ТП ДГС-Троян и СЗДП ТП ДГС-Борима

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 01-11-2016 15:52:14
Размер 512.93 KB
Изтегляне 373