Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: Общински гори
Брой подкатегории: 1
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Низходящо]
Общински гори Файлове: 7
Подкатегории:
2017 Файлове: 41
Файла:
Годишен план за ползване на дървесина на Община Троян за 2017г. за територията на СЗДП ТП ДГС-Троян и СЗДП ТП ДГС-Борима

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 01-11-2016 15:52:14 Размер 512.93 KB Изтегляне 393

Заповед №193 / 28.02.2017 г. на кмета на Община Троян

Изтегляне 
Изтегляне

Относно: Предотвратяване възникването на пожари в земеделските земи и горския фонд от запалени стърнища, сухи треви, крайпътни ивици и храсти.

Дата 01-03-2017 02:00:00 Размер 213.68 KB Изтегляне 311

Заповед № 216 /01.03.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Относно забрана на пашата в горски територии на селскостопански животни,  на територията на Община Троян.

Дата 07-03-2017 10:25:54 Размер 532.88 KB Изтегляне 212

Заповед № РД-07-41/01.03.2017г. на Областен управител

Изтегляне 
Изтегляне

Заповед № РД-07-41/01.03.2017г. на Областен управител на област Ловеч относно определяне на пожароопасния сезон в горските територии на област Ловеч.

Дата 10-03-2017 10:25:27 Размер 126.86 KB Изтегляне 205

Заповед № 361 / 30.03.2017г. на кмета на Община Троян

Изтегляне 
Изтегляне

Относно спечелен открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности

Дата 31-03-2017 15:35:15 Размер 49.24 KB Изтегляне 212

График за провеждане на процедури за ползване на дървесина от горски територии собственост на Община Троян през 2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 09-05-2017 12:19:08 Размер 0 B Изтегляне 252

Горскостопански план на Община Троян - обяснителна записка

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 03-11-2017 18:53:04 Размер 2.42 MB Изтегляне 57