Начало Документация - категории Екология Обяви ОВОС на инвестиционно предложение "Изграждане на цех за съхранение и преработка на земеделска продукция - плодове" - в имот в с. Горно Трапе

Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Детайли за файл
ОВОС на инвестиционно предложение "Изграждане на цех за съхранение и преработка на земеделска продукция - плодове" - в имот в с. Горно Трапе

Уважаеми заинтересувани, информираме Ви, че на интернет страницата на Община Троян в раздел „Екология“ е публикувана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение на Евгени Веселинов Павлов за „Изграждане на цех за съхранение и преработка на земеделска продукция - плодове” в имот с идентификатор 16986.7.238 по КККР на с. Горно Трапе.

Информацията, представена от възложителя, за преценка на необходимостта от Оценка на въздействието върху околната среда, е достъпна на сайта на Община Троян в раздел „Екология“ и в стая 17 в работно време до 05.04.2018 г. включително.

Можете да се запознаете с информацията и да представите в отдел „Услуги на гражданите“ на общинска администрация (пл.“Възраждане №1 – първи етаж) или в РИОСВ-Плевен, ул.“Ал.Стамболийски“ № 1А своите становища, мнения и възражения.

 

22.03.2018 г.
Община Троян
Данни

Размер 637.88 KB
Тегления 27
Създаден 22-03-2018 16:53:46
Променено на 22-03-2018 16:56:45

Изтегляне