Начало Документация - категории Екология Обяви СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от НАРЕДБА № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони (СОЗ) около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване

Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Детайли за файл
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от НАРЕДБА № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони (СОЗ) около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване

Съобщение

 

На  основание  чл. 39, ал. 2, т. 2  от  НАРЕДБА № 3  за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване  и експлоатация на санитарно-охранителните зони (СОЗ) около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово  водоснабдяване


съобщаваме:


Издадена е Заповед № РД-222/20.04.2018 г. на Министъра на околната среда и водите за определяне на Санитарно-охранителна зона (СОЗ) около находище на минерална вода „Шипково“.

В Заповедта са определени ПОЯСИ   І  и  ІІ на Сондажи Л-1, Л-2, Л-36, Л-37, Л-28, ВКП-1 и КЕИ, както и забраните в тях.

Заповедта е публикувана на сайта на Община Троян  и  е на разположение на интересуващите се до 27.05.2018 година.

 

Община Троян

 

 

 
Данни

Размер 8.44 MB
Тегления 91
Създаден 30-04-2018 11:17:28
Променено на 30-04-2018 11:51:44

Изтегляне