Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Детайли за файл
ОБЯВА-Търнето

ОБЯВА


Уважаеми заинтересувани, информираме ви, че на интернет страницата на Община Троян в раздел „Екология“ е публикувана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД за Външно ел. захранване с кабелна линия 1 kV за охрана и осветление в ПИ с идентификатор 73198.26.37 по КККР на гр.Троян, местн. „Търнето“ Общ. ТРОЯН

Информацията, представена от възложителя, за преценка на необходимостта от Оценка на въздействието върху околната среда, е достъпна на сайта на Община Троян в раздел „Екология“ и в стая 17 в работно време до 20.06.2018 г. включително.

Можете да се запознаете с информацията и да представите в отдел „Услуги на гражданите“ на общинска администрация (пл.“Възраждане №1 – първи етаж)  или в РИОСВ-Плевен, ул.“Ал.Стамболийски“ № 1А своите становища, мнения и възражения.

 

06.06.2018 г.                              Община Троян

 
Данни

Размер 25 KB
Тегления 55
Създаден 06-06-2018 02:00:00
Променено на

Изтегляне