Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Детайли за файл
ОВОС-СОФАРМА

ОБЯВА


Уважаеми заинтересувани, информираме ви, че на интернет страницата на Община Троян в раздел „Екология“ е публикувана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение на “Софарма“АД за Строителство на площадков газопровод и газова инсталация на компресиран природен газ за парова централа”.

Информацията, представена от възложителя, за преценка на необходимостта от Оценка на въздействието върху околната среда, е достъпна на сайта на Община Троян в раздел „Екология“ и в стая 17 в работно време до 26.06.2018 г. включително.

Можете да се запознаете с информацията и да представите в отдел „Услуги на гражданите“ на общинска администрация (пл.“Възраждане №1 – първи етаж)  или в РИОСВ-Плевен, ул.“Ал.Стамболийски“ № 1А своите становища, мнения и възражения.

 

12.06.2018 г.                              Община Троян

 
Данни

Размер 2.88 MB
Тегления 16
Създаден 12-06-2018 02:00:00
Променено на

Изтегляне