Начало Документация - категории Екология Обяви Съобщение на Изпълнителна агенция по околна среда

Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Детайли за файл
Съобщение на Изпълнителна агенция по околна среда

На основание чл. 122 „а“, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявлението за издаване на ново комплексно разрешително на Община Троян за експлоатация на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Троян и Априлци“, изпълняващо дейност, съгласно т. 5.4 от Приложение № 4 към ЗООС „Депа, приемащи над 10 т за денонощие отпадъци, или с общ капацитет над 25 000 т, с изключение на депата за инертни отпадъци“.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 05.10.2018 г. до 05.11.2018 г. в:

  1. Сградата на Община Троян, гр. Троян, пл. „Възраждане” № 1, стая 17, от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа;
  2. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС),   гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа.

За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражения:

Диляна Алипиева – началник на отдел КПКЗ, ИАОС, тел.: 02/940-64-26;

Таня Рогачева – главен експерт „Екология“, Община Троян, тел.: 0670/68017; 0878901879.
Данни

Размер 28.83 KB
Тегления 126
Създаден 05-10-2018 17:36:59
Променено на 05-10-2018 17:38:36

Изтегляне