Начало Екология Екология

Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: Екология
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Възходящо]
Екология Файлове: 13
Файла:
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС_ПЪТНА ВРЪЗКА МЕЖДУ ПЪТ II-35 И ПЪТ III-357

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 06-04-2017 16:25:49
Размер 8.4 MB
Изтегляне 77
Инвестиционно предложение за добив на строителни материали

Изтегляне 
Изтегляне

Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение на „МАТ КАРИЕРИ“ ООД за „Добив на строителни материали – пясъчници и мергели за производствена трошени фракции за неотговорно строителство и камък ломен, цепен за сгради и съоръжения от находище „старата колиба“, разположено в землищата на село Голяма Желязна, община Троян и село Лесидрен, община Угърчин, област Ловеч“.

 
Създаден
Размер
Тегления
Дата 20-02-2017 18:14:08
Размер 5.46 MB
Изтегляне 200
Протокол от проведено осмо Общо събрание на "Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Троян" - 19.01.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 01-02-2017 10:27:21
Размер 289.36 KB
Изтегляне 180
Инвестиционно предложение към Община Троян за "Актуализация на проект за изграждане на трета клетка на депо за ТБО за община Троян и община Априлци"

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 30-11-2016 11:44:15
Размер 465.93 KB
Изтегляне 201
Заповед № 1315 / 27.10.2016 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Относно събиране и извозване на битови отпадъци, обезвреждането им в депа и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване
Създаден
Размер
Тегления
Дата 30-10-2016 11:37:30
Размер 305.55 KB
Изтегляне 184
Решение ПН ЕО 21/2016 на РИОСВ Плевен

Изтегляне 
Изтегляне

Решение за извършване на екологична оценка на "Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Троян 2016-2020 г."
Създаден
Размер
Тегления
Дата 27-10-2016 12:05:32
Размер 1.1 MB
Изтегляне 257
Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на проекта на плана за управление на речните басейни в Дунавски район 2016-2021 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 30-09-2016 11:31:43
Размер 691.63 KB
Изтегляне 173
Общинска програма за опазване на околната среда 2013 - 2020 година

Изтегляне 
Изтегляне

Приета с решение №443 от 31.10.2013 г. на ОбС
Създаден
Размер
Тегления
Дата 08-03-2016 12:33:21
Размер 812.92 KB
Изтегляне 414
Протокол от проведено шесто Общо събрание на "Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Троян" - 18.01.2016 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 01-02-2016 16:55:39
Размер 418.5 KB
Изтегляне 419
Заповед № 1064 / 29.10.2014 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 07-11-2014 10:28:46
Размер 353.36 KB
Изтегляне 631
Заповед № 1027 / 29.10.2013

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 05-11-2013 21:13:11
Размер 1.81 MB
Изтегляне 752
Заповед № РД-65 / 28.01.2013 година за специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения през 2013 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 03-04-2013 17:03:29
Размер 65.71 KB
Изтегляне 724
Фирми, събиращи масово разпространени отпадъци в Община Троян

Изтегляне 
Изтегляне

Съществуват т.нар. „масово разпространени отпадъци” . В тази група попадат: излезлите от употреба автомобили, старите електрически и електронни уреди, акумулатори, батерии, отработени масла, отпадъчни нефтопродукти. Тези отпадъци или части от тях са опасни за здравето на хората и растителния и животински свят. Затова е необходимо да се продават, предават или сменят само във фирми, притежавщи разрешителен докуминт от компетентните институции – Регионалната инспекция по околната среда и водите или Министерството на околната среда и водите.

Информация за регистрираните фирми на територията на община Троян за събиране на различните видове опасни отпадъци и уреди и оборудвание с опасни части, може да намерите в приложения файл.
Създаден
Размер
Тегления
Дата 23-07-2010 15:12:54
Размер 44.5 KB
Изтегляне 1591