Начало Екология Екология

Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: Екология
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Възходящо]
Екология Файлове: 12
Файла:
Инвестиционно предложение за добив на строителни материали

Изтегляне 
Изтегляне

Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение на „МАТ КАРИЕРИ“ ООД за „Добив на строителни материали – пясъчници и мергели за производствена трошени фракции за неотговорно строителство и камък ломен, цепен за сгради и съоръжения от находище „старата колиба“, разположено в землищата на село Голяма Желязна, община Троян и село Лесидрен, община Угърчин, област Ловеч“.

 
Създаден
Размер
Тегления
Дата 20-02-2017 18:14:08
Размер 5.46 MB
Изтегляне 130
Протокол от проведено осмо Общо събрание на "Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Троян" - 19.01.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 01-02-2017 10:27:21
Размер 289.36 KB
Изтегляне 86
Инвестиционно предложение към Община Троян за "Актуализация на проект за изграждане на трета клетка на депо за ТБО за община Троян и община Априлци"

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 30-11-2016 11:44:15
Размер 465.93 KB
Изтегляне 127
Заповед № 1315 / 27.10.2016 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Относно събиране и извозване на битови отпадъци, обезвреждането им в депа и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване
Създаден
Размер
Тегления
Дата 30-10-2016 11:37:30
Размер 305.55 KB
Изтегляне 109
Решение ПН ЕО 21/2016 на РИОСВ Плевен

Изтегляне 
Изтегляне

Решение за извършване на екологична оценка на "Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Троян 2016-2020 г."
Създаден
Размер
Тегления
Дата 27-10-2016 12:05:32
Размер 1.1 MB
Изтегляне 173
Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на проекта на плана за управление на речните басейни в Дунавски район 2016-2021 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 30-09-2016 11:31:43
Размер 691.63 KB
Изтегляне 97
Общинска програма за опазване на околната среда 2013 - 2020 година

Изтегляне 
Изтегляне

Приета с решение №443 от 31.10.2013 г. на ОбС
Създаден
Размер
Тегления
Дата 08-03-2016 12:33:21
Размер 812.92 KB
Изтегляне 335
Протокол от проведено шесто Общо събрание на "Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Троян" - 18.01.2016 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 01-02-2016 16:55:39
Размер 418.5 KB
Изтегляне 340
Заповед № 1064 / 29.10.2014 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 07-11-2014 10:28:46
Размер 353.36 KB
Изтегляне 553
Заповед № 1027 / 29.10.2013

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 05-11-2013 21:13:11
Размер 1.81 MB
Изтегляне 673
Заповед № РД-65 / 28.01.2013 година за специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения през 2013 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 03-04-2013 17:03:29
Размер 65.71 KB
Изтегляне 663
Фирми, събиращи масово разпространени отпадъци в Община Троян

Изтегляне 
Изтегляне

Съществуват т.нар. „масово разпространени отпадъци” . В тази група попадат: излезлите от употреба автомобили, старите електрически и електронни уреди, акумулатори, батерии, отработени масла, отпадъчни нефтопродукти. Тези отпадъци или части от тях са опасни за здравето на хората и растителния и животински свят. Затова е необходимо да се продават, предават или сменят само във фирми, притежавщи разрешителен докуминт от компетентните институции – Регионалната инспекция по околната среда и водите или Министерството на околната среда и водите.

Информация за регистрираните фирми на територията на община Троян за събиране на различните видове опасни отпадъци и уреди и оборудвание с опасни части, може да намерите в приложения файл.
Създаден
Размер
Тегления
Дата 23-07-2010 15:12:54
Размер 44.5 KB
Изтегляне 1527