Начало Екология Екология Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС - на инвестиционно предложение на Община Троян

Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Детайли за файл
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС - на инвестиционно предложение на Община Троян

Инвестиционното предложение за: „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци в поземлен имот с идентификатор № 35250.8.34, землище с. Калейца, общ. Троян”
Данни

Размер 326.85 KB
Тегления 126
Създаден 04-09-2017 12:31:42
Променено на 04-09-2017 12:36:22

Изтегляне