Начало Начало Търсене Търсене Нагоре Нагоре
Категория: Документи
 
Файла:
pdf.png Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Троян Изтегляне
Дата 2015-05-12 Размер 839.23 KB Изтегляне 2 629
doc.png Харта на клиента Изтегляне
Дата 2015-05-12 Размер 201 KB Изтегляне 467
doc.png Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация Изтегляне
Дата 2015-05-12 Размер 310.08 KB Изтегляне 404
doc.png Устройствен правилник за дейноста на общинска администрация - град Троян (Последна актуализация: 03.05.2017 г.) Изтегляне
Дата 2015-05-12 Размер 1.16 MB Изтегляне 2 779
doc.png Правилник за вътрешния трудов и служебен ред в Община Троян Изтегляне
Дата 2015-05-12 Размер 1.46 MB Изтегляне 2 357
doc.png Вътрешни правила за условията и реда за осъществяване на обратна връзка с потребителите на административни услуги в Община Троян Изтегляне
Дата 2015-05-12 Размер 1.3 MB Изтегляне 415
pdf.png Вътрешни правила към системата за финансово управление и контрол за приемане, издаване и съхраняване на електронни документи, подписани с УЕП в Община Троян Изтегляне
Дата 2015-05-12 Размер 401.23 KB Изтегляне 417
doc.png Анализ и обобщение на анкетни карти за организацията на административното обслужване в Община Троян от 01.07.2014 до 31.12.2014 г. Изтегляне
Дата 2015-05-12 Размер 681.5 KB Изтегляне 1 775
doc.png Анализ и обобщение на анкетни карти за организацията на административното обслужване в Община Троян до 30.06.2014 г. Изтегляне
Дата 2015-05-12 Размер 656 KB Изтегляне 360
doc.png Анализ и обобщение на анкетни карти за оценка на административното обслужване в Община Троян - 2013 Изтегляне
Дата 2015-05-12 Размер 725.5 KB Изтегляне 320
doc.png Наредба за административно обслужване Изтегляне
Дата 2015-05-12 Размер 136.5 KB Изтегляне 1 301
doc.png Анализ и обобщение на анкетни карти за организацията на административното обслужване в Община Троян до 31.12.2015 г. Изтегляне
Дата 2016-03-07 Размер 392.5 KB Изтегляне 466
doc.png Анализ и обобщение на анкетни карти за организацията на административното обслужване в Община Троян до 30.06.2015 г. Изтегляне
Дата 2016-03-16 Размер 404.5 KB Изтегляне 510
pdf.png Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете в община Троян Изтегляне
Дата 2016-06-14 Размер 104.08 KB Изтегляне 269
pdf.png Анализ и обобщение на анкетни карти за организацията на административното обслужване в Община Троян до 30.06.2016 г. Изтегляне
Дата 2016-07-28 Размер 515.28 KB Изтегляне 539
pdf.png Анализ и обобщение на анкетни карти за организацията на административното обслужване в Община Троян до 31.12.2016 г. Изтегляне
Дата 2017-01-04 Размер 389.5 KB Изтегляне 240
pdf.png Вътрешни правила за проверка на сигнали за корупция, измами и нередности Изтегляне
Дата 2017-01-31 Размер 1.04 MB Изтегляне 969
pdf.png Анализ и обобщение на анкетни карти за организацията на административното обслужване в Община Троян до 30.06.2017 г. Изтегляне
Дата 2017-08-25 Размер 788.21 KB Изтегляне 330
doc.png Анализ и обобщение на анкетни карти за организацията на административното обслужване в Община Троян до 31.12.2017 г. Изтегляне
Дата 2018-01-15 Размер 572.5 KB Изтегляне 26

Последно качени

2018-01-15
Категория: Документи
2017-12-12
Категория: Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне - КАУ
2017-12-12
Категория: Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне - КАУ
2017-12-12
Категория: Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне - КАУ
2017-12-12
Категория: Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне - КАУ