Начало Начало Търсене Търсене Нагоре Нагоре
Категория: Документи
 
Файла:
doc.png Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Троян Изтегляне
Дата 2015-05-12 Размер 3.68 MB Изтегляне 1 602
doc.png Харта на клиента Изтегляне
Дата 2015-05-12 Размер 201 KB Изтегляне 344
doc.png Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация Изтегляне
Дата 2015-05-12 Размер 310.08 KB Изтегляне 271
doc.png Устройствен правилник за дейноста на общинска администрация - град Троян Изтегляне
Дата 2015-05-12 Размер 2.75 MB Изтегляне 1 758
doc.png Правилник за вътрешния трудов и служебен ред в Община Троян Изтегляне
Дата 2015-05-12 Размер 1.46 MB Изтегляне 1 542
doc.png Вътрешни правила за условията и реда за осъществяване на обратна връзка с потребителите на административни услуги в Община Троян Изтегляне
Дата 2015-05-12 Размер 1.3 MB Изтегляне 273
pdf.png Вътрешни правила към системата за финансово управление и контрол за приемане, издаване и съхраняване на електронни документи, подписани с УЕП в Община Троян Изтегляне
Дата 2015-05-12 Размер 401.23 KB Изтегляне 286
doc.png Анализ и обобщение на анкетни карти за организацията на административното обслужване в Община Троян от 01.07.2014 до 31.12.2014 г. Изтегляне
Дата 2015-05-12 Размер 681.5 KB Изтегляне 948
doc.png Анализ и обобщение на анкетни карти за организацията на административното обслужване в Община Троян до 30.06.2014 г. Изтегляне
Дата 2015-05-12 Размер 656 KB Изтегляне 246
doc.png Анализ и обобщение на анкетни карти за оценка на административното обслужване в Община Троян - 2013 Изтегляне
Дата 2015-05-12 Размер 725.5 KB Изтегляне 219
doc.png Наредба за административно обслужване Изтегляне
Дата 2015-05-12 Размер 136.5 KB Изтегляне 509
doc.png Анализ и обобщение на анкетни карти за организацията на административното обслужване в Община Троян до 31.12.2015 г. Изтегляне
Дата 2016-03-07 Размер 392.5 KB Изтегляне 318
doc.png Анализ и обобщение на анкетни карти за организацията на административното обслужване в Община Троян до 30.06.2015 г. Изтегляне
Дата 2016-03-16 Размер 404.5 KB Изтегляне 320
pdf.png Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете в община Троян Изтегляне
Дата 2016-06-14 Размер 104.08 KB Изтегляне 127
pdf.png Анализ и обобщение на анкетни карти за организацията на административното обслужване в Община Троян до 30.06.2016 г. Изтегляне
Дата 2016-07-28 Размер 515.28 KB Изтегляне 329
pdf.png Анализ и обобщение на анкетни карти за организацията на административното обслужване в Община Троян до 31.12.2016 г. Изтегляне
Дата 2017-01-04 Размер 389.5 KB Изтегляне 69
pdf.png Вътрешни правила за проверка на сигнали за корупция, измами и нередности Изтегляне
Дата 2017-01-31 Размер 1.04 MB Изтегляне 127

Последно качени

2017-01-31
Категория: Документи
2017-01-10
Категория: Административни услуги "Реклама"-КАУ
2017-01-10
Категория: Административни услуги "Кадастър"-КАУ
2017-01-10
Категория: Административни услуги "Кадастър"-КАУ
2017-01-10
Категория: Административни услуги ''Зелена система''-КАУ