Навигация

Прогноза за времето

Фестивал на сливатаhttp://festivalnaslivata.com/


Рок академия - Троян

 

АНКЕТНА КАРТА
за организацията на административното обслужване в Община Троян


Изтеглете от тук: [линк]

След попълване изпратете на e-mail:

mail@troyan.bg

www.troyan.bg


article thumbnail Планови прекъсвания на електрозахранването в община Троян за периода 15.07 - 19.07.2019 г.
12/07/2019

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извърш [ ... ]


article thumbnailОбявление № Об-ТСУ-КР-73 - на вниманието на Светослав Расташки, Радослав Расташки и Кольо Панамски
12/07/2019

  ОБЯВЛЕНИЕ № Об-ТСУ-КР-73 гр. Троян, 17.06.2019 г.   На вниманието на Светослав Расташки, Радослав Расташки и Кольо Панамски Община Троян, област Ловеч на основание чл [ ... ]


article thumbnailФондация "Професор д-р Христо Браилски" обявява конкурс за материално подпомагане за учебната 2019-2020 г.
11/07/2019

Фондация “Професор д-р Христо Браилски”, с. Калейца, община Троян ул. Христо Ботев 42, БУЛСТАТ 110564089, решение по ф.д. 324/2005 г. на ЛОС Управителният съвет на Фондация “ [ ... ]


article thumbnailОбщина Троян ще е домакин на международен научен семинар
11/07/2019

Община Троян ще е домакин на двудневен международен  научен семинар на тема „Възраждане на архитектурно-строителни технологии от района на Централен Балкан и при [ ... ]


article thumbnailОбявление № Об-ТСУ-КР-83 - на вниманието на Ивелина Петрова, Марина Петрова и Никола Лесидренски от град Троян
10/07/2019

  ОБЯВЛЕНИЕ № Об-ТСУ-КР-83 гр. Троян, 26.06.2019 г.   Община Троян, област Ловеч съобщава, че със заповед № 749/26.06.2019 г. на кмета на Община Троян е одобрен Подробен устройс [ ... ]


article thumbnailЗаповед №828 / 08.07.2019 г. относно отчуждаване на поземлен имот в село Балабанско
09/07/2019

  ЗАПОВЕД №828 / 08.07.2019 год.   На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.25, ал.2 от Закона за общинската собственост, въ [ ... ]


article thumbnailПланови прекъсвания на електрозахранването в община Троян за периода 08.07 - 12.07.2019 г.
08/07/2019

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва [ ... ]


article thumbnailЗаповед № 806 от 03.07.2019 г. относно ПУП-ПЗ на поземлен имот, находящ се в местност „Широките орници“, гр. Троян
04/07/2019

  ЗАПОВЕД 806 / 03.07.2019 г.   На основание  чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), решение № 2 от протокол № 13/19.06.2019 год. на Общински експертен съвет  [ ... ]


article thumbnailКалендарен план на културните и спортни събития в Община Троян през месец юли 2019 г.
04/07/2019

ДАТА НАЧАЛО СЪБИТИЕ МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
МЕСЕЦ ЮЛИ 2019 ГОДИНА
2 юли 19.00 часа "Видовден" – постановка на НЧ "Развитие 1898 г." – с. Орешак НЧ "Наука 1870 г." 3 юли  [ ... ]


article thumbnailОбщина Троян впечатли партньорите си по проект УРБАКТ III с работата на Детска млечна кухня и високия дял на разходите, които Общината поема
03/07/2019

В първия ден от месеца, 16-членна делегация от Румъния, Гърция, Италия, Франция, Белгия и Португалия пристигна в Троян, в изпълнение на проект, финансиран по програмат [ ... ]


article thumbnailЗаповед №750 / 26.06.2019 г. относно ПУП-ПЗ на поземлен имот в местност "Къпинчо", землище на град Троян
03/07/2019

  ЗАПОВЕД 750 / 26.06.2019 г.   На основание  чл. 129, ал. 2 и  чл. 59, ал. 1  от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение КЗЗ-03-3 от 29.03.2019 г. на ОД „Земеделие” – Ловеч [ ... ]


article thumbnailЗаповед №749 / 26.06.2019 г. относно ПУП-ПРЗ на поземлен имот попадащ в парцел ХІІІ-173 в квартал 20 по регулационния план на кв. "Кнежки лъг и Василевско" на град Троян
03/07/2019

  ЗАПОВЕД 749 / 26.06.2019 г.   На основание  чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 7 от Протокол № 12/05.06.2019 год. на Общински експертен съвет  [ ... ]


article thumbnailЗаповед №748 / 26.06.2019 г. относно ПУП-ПЗ на поземлен имот в местността "Беликов рът", землище град Троян
03/07/2019

  ЗАПОВЕД 748 / 26.06.2019 г. На основание  чл. 129, ал. 2 и  чл. 59, ал. 1  от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение КЗЗ-03-1 от 31.01.2019 г. на ОД „Земеделие” – Ловеч и  [ ... ]


article thumbnailЗаповед № 798 / 02.07.2019 г. относно забрана движението по улици в село Борима за времето от 17.30 часа на 13.07.2019 г. до 01.00 часа на 14.07.2019 г.
03/07/2019

З А П О В Е Д № 798 / 02.07.2019 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, с цел опазване живота и здравето на гражданите, недопускане настъпването на ПТП, спазване разпоредб [ ... ]


article thumbnailОбявление относно ПУП - план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационния план на имоти в с. Дебнево
02/07/2019

  ОБЯВЛЕНИЕ
Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч, обявява, че в Държавен вестник бр. 51/28.06.2019г. е обнародвано: на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за Устрой [ ... ]


@ & *