Навигация

Прогноза за времето

Избори 2017

Фестивал на сливатаhttp://festivalnaslivata.com/


Рок академия - Троян

 

АНКЕТНА КАРТА
за организацията на административното обслужване в Община Троян


Изтеглете от тук: [линк]

След попълване изпратете на e-mail:

mail@troyan.bg

www.troyan.bg

Заповед № 348 / 22.03.2018 г., относно одобрен ПУП на поземлен имот с идентификатор 73198.518.16, находящ се в кв. Балкан, гр. Троян ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Дидо   
Вторник, 27 Март 2018 14:24

 

ЗАПОВЕД

№ 348/22.03.2018г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), решение № 4 от протокол № 4/21.02.2018 год. на Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) и Заявление с вх. № ГА-13-6/08.01.2018 г. от Станимир Дочев Филков

 

ОДОБРЯВАМ:

 

Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 73198.518.16 в кв. „Балкан“ по кадастралната карта на гр. Троян с отреждане „За жилищно застрояване” с височина до 10м. при обособена устройствена зона -„Жилищна зона - Жм” с показатели: плътност на застрояване - до 60 %; коефициент на интензивност - до 1,2; минимална озеленена площ - 40 %; застрояване-свободно.

Транспортен достъп до имота по съществуващ местен път.

Изграждането на техническата инфраструктура да бъде изцяло за сметка на собственика на имота.

По лицето на имота е допустимо ограждане само с ажурна ограда.

Приложения проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване чрез кмета на Община Троян пред Административен съд гр. Ловеч.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на община Троян

 


Последно променен на Вторник, 27 Март 2018 14:41
 

article thumbnailПланови прекъсвания на електрозахранването в община Троян за периода 25 - 29.06.2018 Г.
22/06/2018

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извър [ ... ]


article thumbnailОбявление от Държавен вестник бр. 51 от 19.06.2018г
20/06/2018

О Б Я В А   Общинска администрация гр. Троян съобщава, че в Държавен вестник бр. 51 от 19.06.2018г. e обнародвано: решение № 717 от 31 май 2018 г.  –  на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 о [ ... ]


article thumbnail95 даровити деца получиха награди от Община Троян
19/06/2018

95 даровити деца получиха награди от Община Троян
Ежегодно Община Троян връчва награди на даровити деца с постижения в различни сфери, участвали и класирани на м [ ... ]


article thumbnailStreet Art Fest Troyan се завръща с второ издание
19/06/2018

Street Art Fest Troyan се завръща с второ издание   Младежи се обединяват и съживяват Троян с наситена фестивална програма
Street Art Fest Troyan се провежда за втора поредна год [ ... ]


article thumbnail29.06.-01.07.2018 г. Рок-Академия и Джулай морнинг в Троян
18/06/2018

29.06.-01.07.2018 г. Рок-Академия и Джулай морнинг в Троян     „Project Two&Rock Masters", „Delta Roosters", „Монолит" и „Акага" очакваме на Рок Академия 2018 г. в Троян. "The Dust", "Julian's Laughter" със С [ ... ]


article thumbnailПланови прекъсвания на електрозахранването в община Троян за периода 18 - 22.06.2018 Г.
18/06/2018

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извър [ ... ]


article thumbnailОбщина Троян напомня, че се забранява брането на липов цвят
14/06/2018

Община Троян напомня, че се забранява брането на липов цвят   Съгласно Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Троян, чл. 31,  [ ... ]


article thumbnailНаредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел
14/06/2018

ПРОЕКТ!!!
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в г [ ... ]


article thumbnailВажно! От 9 ч. на 13.06.2018 г. ще бъде затворена отсечката на ул. „Васил Левски“ при Малък пазар от ул. „Стара планина“ до ул. „Кирил и Методий“
12/06/2018

Важно! От 9 ч. на 13.06.2018 г. ще бъде затворена отсечката на ул. „Васил Левски“ при Малък пазар от ул. „Стара планина“ до ул. „Кирил и Методий“   От 9 ч. на 13.06.2018 г., във в [ ... ]


article thumbnailТроян домакин на национална конференция „Железопътна инфраструктура – геополитика и регионални решения“
11/06/2018

Троян домакин на национална конференция „Железопътна инфраструктура – геополитика и регионални решения“
На 8 юни в Националното изложение на художествените  [ ... ]


article thumbnailПланови прекъсвания на електрозахранването в община Троян за периода 11 - 15.06.2018 Г.
11/06/2018

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извър [ ... ]


article thumbnailУченици от община Троян присъстваха на презентация на тема „Дизайнерска дрога“.
08/06/2018

Ученици от община Троян присъстваха на презентация на тема „Дизайнерска дрога“   На 06.06.2018г. в Информационно-културен център – гр. Троян, ученици от 7 до 11 клас от  [ ... ]


article thumbnailВажно! Започва работата по текущ ремонт и преасфалтиране на улици, което изисква временна промяна в организацията на движение
07/06/2018

Както Община Троян вече информира, от 11.06.2018 г. започва ремонт на водопровод на участък от ул. „Ген. Карцов“ (в участъка от кафе „Рио“ до ул. „Букова“). Това налага в [ ... ]


article thumbnail30 години инвитро в България Ден на репродуктивното здраве 2018
07/06/2018

30 години инвитро в България Ден на репродуктивното здраве 2018
Преди 30 години в България се ражда първото българско бебе , заченато чрез инвитро. Така България ст [ ... ]


article thumbnailПубличен търг за продажбата на поземлен имот с площ от 98 кв.м., по кадастралната карта на гр. Троян, заедно със построената в имота двуетажна паянтова жилищна сграда
06/06/2018

  На основание заповед №660/ 31.05.2018 год. на кмета на община Троян,   ОБЯВЯВА   публичен търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.504.37, с площ от 98 кв.м.,  [ ... ]


@ & *