Навигация

Прогноза за времето

Избори 2017

Фестивал на сливатаhttp://festivalnaslivata.com/


Рок академия - Троян

 

АНКЕТНА КАРТА
за организацията на административното обслужване в Община Троян


Изтеглете от тук: [линк]

След попълване изпратете на e-mail:

mail@troyan.bg

www.troyan.bg

Заповед № 348 / 22.03.2018 г., относно одобрен ПУП на поземлен имот с идентификатор 73198.518.16, находящ се в кв. Балкан, гр. Троян ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Дидо   
Вторник, 27 Март 2018 14:24

 

ЗАПОВЕД

№ 348/22.03.2018г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), решение № 4 от протокол № 4/21.02.2018 год. на Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) и Заявление с вх. № ГА-13-6/08.01.2018 г. от Станимир Дочев Филков

 

ОДОБРЯВАМ:

 

Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 73198.518.16 в кв. „Балкан“ по кадастралната карта на гр. Троян с отреждане „За жилищно застрояване” с височина до 10м. при обособена устройствена зона -„Жилищна зона - Жм” с показатели: плътност на застрояване - до 60 %; коефициент на интензивност - до 1,2; минимална озеленена площ - 40 %; застрояване-свободно.

Транспортен достъп до имота по съществуващ местен път.

Изграждането на техническата инфраструктура да бъде изцяло за сметка на собственика на имота.

По лицето на имота е допустимо ограждане само с ажурна ограда.

Приложения проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване чрез кмета на Община Троян пред Административен съд гр. Ловеч.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на община Троян

 


Последно променен на Вторник, 27 Март 2018 14:41
 

 


article thumbnailВажно! Информация за жителите на община Троян
10/12/2018

Важно! Информация за жителите на община Троян
От 1.12.2018 г. общопрактикуващите лекари д-р Снежина Димова и д-р Малинка Боцова преустановиха дейността си. Необходимо  [ ... ]


article thumbnailНаредба за допълнение на Наредба № 6 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Троян
06/12/2018

ПРОЕКТ!!!
Наредба за допълнение на Наредба № 6 за определяне размера на местните  данъци на територията на Община Троян. Прикаченият файл съдържа и МОТИВИ Към про [ ... ]


article thumbnailКоледните светлини в Троян грейнаха, а каузата, която ще подкрепим за трета поредна година е „Подари на непознат“
06/12/2018

Коледните светлини в Троян грейнаха, а каузата, която ще подкрепим за трета поредна година е „Подари на непознат“
С празнично настроение, на 5 декември, по традиц [ ... ]


article thumbnailВ навечерието на 3 декември – Ден на хората с увреждания, в Община Троян беше монтирана платформа за хора с двигателни увреждания
04/12/2018

В навечерието на 3 декември – Ден на хората с увреждания, в Община Троян беше монтирана платформа за хора с двигателни увреждания
Дни преди световния Ден на хорат [ ... ]


article thumbnailЗаработи нова социална услуга в община Троян. В Деня на хората с увреждания беше открит Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция
03/12/2018

Заработи нова социална услуга в община Троян. В Деня на хората с увреждания беше открит Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция В Деня на  [ ... ]


article thumbnailОбщина Троян взе участие в „Международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути“
03/12/2018

Община Троян взе участие в „Международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути“   През месец ноември Община Троян взе участие в провелия с [ ... ]


article thumbnailБезопасността на колоездачите – участници в движението, беше обсъдена на работна среща в общинската администрация
03/12/2018

Безопасността на колоездачите – участници в движението, беше обсъдена на работна среща в общинската администрация
На 28 ноември, по покана на ръководството на Об [ ... ]


article thumbnailЗаместник-кметът Ангел Ангелов участва в сформиране на учредителен комитет във връзка с управление на Старопланински туристически район
03/12/2018

Заместник-кметът Ангел Ангелов участва в сформиране на учредителен комитет във връзка с управление на Старопланински туристически район
На 28 ноември, в Община  [ ... ]


article thumbnailКръстовището при "АИР" ще бъде затворено поради строителни дейности от 03.12. до 16.12.2018 г.
30/11/2018

Поради изпълнението на обект „Реконструкция кръстовище ул. „Васил Левски“ и ул. „Минко Радковски“ /АИР/“ гр. Троян, ул. „Васил Левски“ (в участъка от ул „Радецки [ ... ]


article thumbnailПланови прекъсвания на електрозахранването в община Троян за периода 03 - 07.12.2018 Г.
30/11/2018

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извър [ ... ]


article thumbnailОбявление от Държавен вестник бр. 94 от 2018г
29/11/2018

ОБЯВЛЕНИЕ Общинска администрация гр. Троян съобщава, че в Държавен вестник бр. 94 от 2018г. е  обнародвано: „Община Троян на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, ч [ ... ]


article thumbnailВ Деня на хората с увреждания ще бъде открит Център за дементни
27/11/2018

В Деня на хората с увреждания ще бъде открит Център за дементни   В годините Община Троян води последователна социална политика, която цели създаване на нови соц [ ... ]


article thumbnailТроян продължава да е желана дестинация за сключване на граждански брак
27/11/2018

Троян продължава да е желана дестинация за сключване на граждански брак   Троян се утвърди като желана и търсена дестинация за сватбен туризъм. Двойки от цялата с [ ... ]


article thumbnail„Кухня-майка“ за приготвяне и доставка на храна за децата от детските градини на територията на града
27/11/2018

„Кухня-майка“ за приготвяне и доставка на храна за децата от детските градини на територията на града
Община Троян полага усилия за постоянно подобряване ка [ ... ]


article thumbnailЛесно, удобно и бързо обслужване чрез предлаганите от Община Троян електронни услуги
27/11/2018

Лесно, удобно и бързо обслужване чрез предлаганите от Община Троян електронни услуги
Община Троян напомня на всички ползватели на услугите на администрацията  [ ... ]


@ & *