Навигация

Прогноза за времето

Избори 2017

Фестивал на сливатаhttp://festivalnaslivata.com/


Рок академия - Троян

 

АНКЕТНА КАРТА
за организацията на административното обслужване в Община Троян


Изтеглете от тук: [линк]

След попълване изпратете на e-mail:

mail@troyan.bg

www.troyan.bg

Заповед № 351 / 23.03.2018 г., относно одобрен ПУП на поземлен имот с идентификатор 73198.86.201, находящ се в местност "Чолашкото", гр. Троян ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Дидо   
Вторник, 27 Март 2018 14:38

ЗАПОВЕД

№ 351/23.03.2018 г.

 

На основание чл. 129, ал. 2 и чл. 59, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение К-4 от 22.06.2017 г. на ОД „Земеделие” – Ловеч и решение № 1 от протокол № 4/21.02.2018 год. на Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) и Заявление с вх. № ГА-13-57/05.12.2017 г. от Лъчезар Петров Лазаров

 

ОДОБРЯВАМ:

 

Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на част от поземлен имот с идентификатор 73198.86.201 в местност ,,Чолашкото“ по кадастралната карта на гр. Троян, заедно с приложените парцеларни планове на техническата инфраструктура (ВиК и Електрозахранване) с отреждане „За жилищно застрояване” с височина до 10м. при обособена устройствена зона-„Жилищна зона - Жм” с показатели: плътност на застрояване - до 60 %; коефициент на интензивност - до 1,2; минимална озеленена площ - 40 %; застрояване-свободно.

Транспортен достъп до имота по съществуващ местен път.

Изграждането на техническата инфраструктура да бъде изцяло за сметка на собственика на имота.

Съществуващия транспортен достъп до имота не може да гарантира условия за ефективно пожарогасене, което да се има предвид при изготвяне на инвестиционния проект.

Приложения проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване чрез кмета на Община Троян пред Административен съд гр. Ловеч.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на община Троян

 


Последно променен на Вторник, 27 Март 2018 14:43
 

article thumbnailПокана за среща-разговор с евродепутата Момчил Неков
24/04/2018

Община Троян Ви кани на 27.04.2018 г. в 13.00 часа в Информационно-културен център, гр.Троян (залата на ет.2) на среща-разговор с евродепутата Момчил Неков. На срещата ще се к [ ... ]


article thumbnailОбявление от държавен вестник от 23,04,2018г.
23/04/2018

  ОБЯВЛЕНИЕ       Отдел „ТСУ, кадастър и регулация” при Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч, на основание чл. 128, ал.2 от Закона за Устройство на терито [ ... ]


article thumbnailОбщина Троян партньор в международен проект за насърчаване на екологосъобразното хранене
23/04/2018

Община Троян партньор в международен проект за насърчаване на екологосъобразното хранене  
В началото на месец април стана ясно, че Община Троян е една от двете  [ ... ]


article thumbnailОбщина Троян организира Фестивал под мотото „Децата на Троян, град на 150 години – деца на Европа“, по повод председателството на България на ЕС
23/04/2018

Община Троян организира Фестивал под мотото „Децата на Троян, град на 150 години – деца на Европа“, по повод председателството на България на ЕС   В края на месец а [ ... ]


article thumbnailВ празничната година, 14 подадени проектни предложения за реализиране на проекти по програма „Обществен форум“
23/04/2018

В празничната година, 14 подадени проектни предложения за реализиране на проекти по програма „Обществен форум“   За 18-та поредна година, Община Троян обяви една  [ ... ]


article thumbnailДо 1-ви май ще бъдат разпределени общински пасища, мери и ливади за ползване от животновъдите, подали заявление
23/04/2018

До 1-ви май ще бъдат разпределени общински пасища, мери и ливади за ползване от животновъдите, подали заявление   През 2018 година за пети пореден път на животновъдит [ ... ]


article thumbnailСлед междуинституционалната среща, организираната от Кмета на Община Троян, продължава работата по ефективно управление на горите
23/04/2018

След междуинституционалната среща, организираната от Кмета на Община Троян, продължава работата по ефективно управление на горите   След проведената на 23.03.2018 г.  [ ... ]


article thumbnailПриватизация на Обособена част от имуществото „БКС” – ЕООД, гр. Троян, представляваща бетонов и варов възел
23/04/2018

Приватизация на Обособена част от имуществото „БКС” – ЕООД, гр. Троян, представляваща бетонов и варов възел   „БКС“ – ЕООД, гр. Троян не е осъществявало производ [ ... ]


article thumbnailКметът Донка Михайлова подписа договор за проект „Оборудване и обзавеждане на експозиционните зали на обект, свързан с културния живот на община Троян“
23/04/2018

Кметът Донка Михайлова подписа договор за проект „Оборудване и обзавеждане на експозиционните зали на обект, свързан с културния живот на община Троян“   На 19.04 [ ... ]


article thumbnail150 причини да посетиш Троян – представени на традиционното международно изложение „Културен туризъм“
23/04/2018

150 причини да посетиш Троян – представени на традиционното международно изложение „Културен туризъм“  
Цветелина Калчева и Тереза Георгиева представиха Троян [ ... ]


article thumbnailОбщина Троян отчита ръст в инвестиционната активност за първото тримесечие на 2018 г., в сравнение със същия период на 2017 г.
23/04/2018

Община Троян отчита ръст в инвестиционната активност за първото тримесечие на 2018 г., в сравнение със същия период на 2017 г.   Ръст в инвестиционната активност за пъ [ ... ]


article thumbnail15 обекта, посветени на празничната 150-та годишнина на Троян
23/04/2018

15 обекта, посветени на празничната 150-та годишнина на Троян   През 2018 г. всички културни и спортни събития, случващи се на територията на общината, са посветени н [ ... ]


article thumbnailСредства от Фонд „Красив Троян“ подпомагат жители на Троян да извършат ремонт на фасадите на своите жилища
20/04/2018

Средства от Фонд „Красив Троян“ подпомагат жители на Троян да извършат ремонт на фасадите на своите жилища
На свое заседание от 24.04.2014 г., Общински съвет – Троян [ ... ]


article thumbnailОбщина Троян се готви за силен туристическия сезон в празничната година. Изготвена е програма за подобряване на средата в селата Чифлик и Шипково
20/04/2018

Община Троян се готви за силен туристическия сезон в празничната година. Изготвена е програма за подобряване на средата в селата Чифлик и Шипково  
В годината,  [ ... ]


article thumbnailПланови прекъсвания на електрозахранването в община Троян за периода 23.04-27.04.2018 Г.
20/04/2018

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извър [ ... ]


Последно публикувано на сайта

@ & *