Навигация

Прогноза за времето

Избори 2017

Фестивал на сливатаhttp://festivalnaslivata.com/


Рок академия - Троян

 

АНКЕТНА КАРТА
за организацията на административното обслужване в Община Троян


Изтеглете от тук: [линк]

След попълване изпратете на e-mail:

mail@troyan.bg

www.troyan.bg

Заповед № 351 / 23.03.2018 г., относно одобрен ПУП на поземлен имот с идентификатор 73198.86.201, находящ се в местност "Чолашкото", гр. Троян ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Дидо   
Вторник, 27 Март 2018 14:38

ЗАПОВЕД

№ 351/23.03.2018 г.

 

На основание чл. 129, ал. 2 и чл. 59, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение К-4 от 22.06.2017 г. на ОД „Земеделие” – Ловеч и решение № 1 от протокол № 4/21.02.2018 год. на Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) и Заявление с вх. № ГА-13-57/05.12.2017 г. от Лъчезар Петров Лазаров

 

ОДОБРЯВАМ:

 

Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на част от поземлен имот с идентификатор 73198.86.201 в местност ,,Чолашкото“ по кадастралната карта на гр. Троян, заедно с приложените парцеларни планове на техническата инфраструктура (ВиК и Електрозахранване) с отреждане „За жилищно застрояване” с височина до 10м. при обособена устройствена зона-„Жилищна зона - Жм” с показатели: плътност на застрояване - до 60 %; коефициент на интензивност - до 1,2; минимална озеленена площ - 40 %; застрояване-свободно.

Транспортен достъп до имота по съществуващ местен път.

Изграждането на техническата инфраструктура да бъде изцяло за сметка на собственика на имота.

Съществуващия транспортен достъп до имота не може да гарантира условия за ефективно пожарогасене, което да се има предвид при изготвяне на инвестиционния проект.

Приложения проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване чрез кмета на Община Троян пред Административен съд гр. Ловеч.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на община Троян

 


Последно променен на Вторник, 27 Март 2018 14:43
 

article thumbnailПланови прекъсвания на електрозахранването в община Троян за периода 25 - 29.06.2018 Г.
22/06/2018

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извър [ ... ]


article thumbnailОбявление от Държавен вестник бр. 51 от 19.06.2018г
20/06/2018

О Б Я В А   Общинска администрация гр. Троян съобщава, че в Държавен вестник бр. 51 от 19.06.2018г. e обнародвано: решение № 717 от 31 май 2018 г.  –  на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 о [ ... ]


article thumbnail95 даровити деца получиха награди от Община Троян
19/06/2018

95 даровити деца получиха награди от Община Троян
Ежегодно Община Троян връчва награди на даровити деца с постижения в различни сфери, участвали и класирани на м [ ... ]


article thumbnailStreet Art Fest Troyan се завръща с второ издание
19/06/2018

Street Art Fest Troyan се завръща с второ издание   Младежи се обединяват и съживяват Троян с наситена фестивална програма
Street Art Fest Troyan се провежда за втора поредна год [ ... ]


article thumbnail29.06.-01.07.2018 г. Рок-Академия и Джулай морнинг в Троян
18/06/2018

29.06.-01.07.2018 г. Рок-Академия и Джулай морнинг в Троян     „Project Two&Rock Masters", „Delta Roosters", „Монолит" и „Акага" очакваме на Рок Академия 2018 г. в Троян. "The Dust", "Julian's Laughter" със С [ ... ]


article thumbnailПланови прекъсвания на електрозахранването в община Троян за периода 18 - 22.06.2018 Г.
18/06/2018

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извър [ ... ]


article thumbnailОбщина Троян напомня, че се забранява брането на липов цвят
14/06/2018

Община Троян напомня, че се забранява брането на липов цвят   Съгласно Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Троян, чл. 31,  [ ... ]


article thumbnailНаредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел
14/06/2018

ПРОЕКТ!!!
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в г [ ... ]


article thumbnailВажно! От 9 ч. на 13.06.2018 г. ще бъде затворена отсечката на ул. „Васил Левски“ при Малък пазар от ул. „Стара планина“ до ул. „Кирил и Методий“
12/06/2018

Важно! От 9 ч. на 13.06.2018 г. ще бъде затворена отсечката на ул. „Васил Левски“ при Малък пазар от ул. „Стара планина“ до ул. „Кирил и Методий“   От 9 ч. на 13.06.2018 г., във в [ ... ]


article thumbnailТроян домакин на национална конференция „Железопътна инфраструктура – геополитика и регионални решения“
11/06/2018

Троян домакин на национална конференция „Железопътна инфраструктура – геополитика и регионални решения“
На 8 юни в Националното изложение на художествените  [ ... ]


article thumbnailПланови прекъсвания на електрозахранването в община Троян за периода 11 - 15.06.2018 Г.
11/06/2018

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извър [ ... ]


article thumbnailУченици от община Троян присъстваха на презентация на тема „Дизайнерска дрога“.
08/06/2018

Ученици от община Троян присъстваха на презентация на тема „Дизайнерска дрога“   На 06.06.2018г. в Информационно-културен център – гр. Троян, ученици от 7 до 11 клас от  [ ... ]


article thumbnailВажно! Започва работата по текущ ремонт и преасфалтиране на улици, което изисква временна промяна в организацията на движение
07/06/2018

Както Община Троян вече информира, от 11.06.2018 г. започва ремонт на водопровод на участък от ул. „Ген. Карцов“ (в участъка от кафе „Рио“ до ул. „Букова“). Това налага в [ ... ]


article thumbnail30 години инвитро в България Ден на репродуктивното здраве 2018
07/06/2018

30 години инвитро в България Ден на репродуктивното здраве 2018
Преди 30 години в България се ражда първото българско бебе , заченато чрез инвитро. Така България ст [ ... ]


article thumbnailПубличен търг за продажбата на поземлен имот с площ от 98 кв.м., по кадастралната карта на гр. Троян, заедно със построената в имота двуетажна паянтова жилищна сграда
06/06/2018

  На основание заповед №660/ 31.05.2018 год. на кмета на община Троян,   ОБЯВЯВА   публичен търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.504.37, с площ от 98 кв.м.,  [ ... ]


@ & *