Начало Кариери Обявяване на конкурс за длъжността „Оперативен денонощен дежурен“ към Общинска администрация - Троян - по трудово правоотношение

Навигация

www.troyan.bg

Обявяване на конкурс за длъжността „Оперативен денонощен дежурен“ към Общинска администрация - Троян - по трудово правоотношение Печат Е-мейл
Сряда, 30 Януари 2019 08:15

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Троян, пл. „Възраждане” № 1

На основание на Заповед № 74 от 23.01.2019 година на Кмета на Община Троян

 

ОБЯВЯВА

Работно място за длъжността „Оперативен денонощен дежурен“ към Общинска администрация-гр.Троян – по трудово правоотношение, по документи и събеседване.

 

I. Изисквания:

  • Образователна степен – Средно образование;
  • Професионален опит – не се изисква.

II. Необходими документи за кандидатстване:

  • молба;
  • автобиография ;
  • копие на диплома за завършено образование;
  • копие на трудова книжка;
  • медицинско свидетелство.

Основната цел на длъжността е осъществяване на денонощно оперативно дежурство, поддържане на готовност за оповестяване при привеждане от мирно във военно положение и спазване на пропускателния режим на общината.

Кандидатите могат да се запознаят  с длъжностната характеристика в кабинет № 21 на Общинска администрация – гр.Троян.

С отговарящите на условията кандидати ще се проведе събеседване относно отговорностите произтичащи от длъжностната характеристика.

Документите ще се приемат от 30.01.2019 година до 08.02.2019 година включително в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация Троян, след представяне оригиналите за сверка в стая №21.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян