Начало Обществени съвети Обществени консултативни съвети Консултативен съвет по туризъм към Кмета на Община Троян, съгл. Чл. 10 от Закона за туризма

Навигация

www.troyan.bg


Консултативен съвет по туризъм към Кмета на Община Троян, съгл. Чл. 10 от Закона за туризма


 

  • предлага на Общинския съвет до края на месец юни да приеме годишна програма за използване на средствата събрани от туристическата такса, наложените от кмета на общината глоби и имуществени санкции по ЗТ, таксите от категоризиране на туристическите обекти и др., /съгл. чл. 16 от ЗТ/ от предходната година;
  • разработва и приема програма за реклама в областта на туризма и я предлага за утвърждаване от кмета на общината;
  • координира осъществяването на регионалната реклама в областта на туризма;
  • обсъжда и предлага на кмета на общината разработени програми за развитие на туризма;
  • обсъжда въпроси, свързани с изграждането, финансирането и поддържането на туристическата инфраструктура в региона;
  • координира и съдейства за изпълнението на проекти на регионално равнище;
  • обсъжда ежегодно през месец май подготовка за предстоящия летен туристически сезон и резултатите от изминалия зимен туристически сезон;
  • обсъжда резултатите от дейността на органите, на които е възложено упражняването на контрол в областта на туризма и свързаните с него дейности и дава препоръки за подобряване работата на контролните органи;
  • обсъжда и дава препоръки за подобряване защитата на потребителите на туристически услуги;
  • съобразява програмите за развитие на туризма в общината с разписаните програми на Националната стратегия за развитие на туризма.

 

 

Консултативният съвет по туризъм със свое решение и със заповед на кмета на общината, може да формира работни групи, които да разработват въпроси и проблеми, свързани с развитието на туризма или да представят становища и оценки по определени направления на туристическите дейности. В работните групи се включват утвърдени експерти и специалисти

Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (Protokol1.2015.doc)ИзтеглиПротокол № 1 от заседание на Консултативния съвет по въпросите на туризма790 Kb