Начало Обществени съвети Обществени консултативни съвети Общественият съвет по наркотичните вещества

Навигация

www.troyan.bg

Общественият съвет по наркотичните вещества Печат Е-мейл
Обществени съвети - Консултативни и обществени съвети
Сряда, 09 Март 2016 16:19

Общественият съвет по наркотичните вещества – гр. Троян е консултативен орган към Община Троян и осъществява своята дейност на основание чл. 15 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, Чл. 15 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества и Чл. 11, т. 4 от ЗМСМА. Организацията и дейността на Съвета се регламентира от правилник, който се приема в сесия на Общински съвет – гр. Троян. Най-общо дейността на Обществения съвет по наркотичните вещества се свежда до следното :

  • разработва и приема общинска програма за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори в съответствие с националните програми;
  • предлага на Общинския съвет проект за бюджета за провежданe на общинската политика в тази област;
  • изготвя предложения и мнения за обсъждане в Общинския съвет, които имат отношение към борбата със злоупотребата с наркотични вещества и наркотрафика.