Начало Обществени съвети Обществени консултативни съвети Обществен съвет за социално подпомагане

Навигация

www.troyan.bg

Обществен съвет за социално подпомагане Печат Е-мейл
Обществени съвети - Консултативни и обществени съвети
Сряда, 09 Март 2016 16:23

Обществен съвет за социално подпомагане, към Кмета на Общината, създаден с Решение № 74/ 23.02.2012 г. на Общински съвет – Троян, който оказва съдействие и помощ при извършване на дейностите по социалното подпомагане и упражнява обществен контрол върху тяхното осъществяване. Подпомага Общинския съвет и Кмета на Общината при анализиране на потребностите от социални услуги и участва в разработването на стратегии и годишни планове за развитие на социалните услуги на територията на Община Троян.