Начало Обществени съвети Обществени консултативни съвети Сдружение „Троян в бъдещето“

Навигация

www.troyan.bg

Сдружение „Троян в бъдещето“ Печат Е-мейл
Обществени съвети - Консултативни и обществени съвети
Сряда, 09 Март 2016 16:30

Сдружение „Троян в бъдещето“

Успешното взаимодействие между граждани и местна власт чрез обществените форуми води до неочакван резултат – Консултативният съвет за младежки политики се регистрира като неправителствена организация. Създаден в началото на 2013,той включва близо 30 представители на училища, НПО, спортни клубове и други организации. Въпреки големия си брой,членове те заседават поне веднъж месечно.Освен изготвянето на мнения и предложения до общинската администрация,съветът започва да провежда собствени инициативи в областта на младежките политики и дейности.

Обществен съвет за младежка политика към Община Троян:

Цели:

  • Запазване, подпомагане и разширяване на дейността на младежките политики и дейности.
  • Подобряване на контактите и координация на местната власт с младежките    организации  в общината.
  • Непосредствено и системно взаимодействие по проблеми, свързани с развитието на младежките дейности и политики.
  • Идентифициране на важни за общината проблеми и предлагане на решения.
  • Подпомагане работата на кмета в сферата на младежките политики.

Липсата на финансов ресурс и ограничените възможности за ползване на европейските програми за подпомагане  развитието и дейността на младите хора, обуславя естествената трансформация на КСМП в Сдружение „Троян в бъдещето“,

Сред приоритетните дейности на сдружение „Троян в бъдещето“ са създаване на възможности за активно включване на младите хора в обществения живот, подобряване на условията  за граждански диалог и коалиране в партньорство с правителствени и неправителствени организации на национално и международно равнище за осъществяване на конкретни дейности и инициативи, насочени към включването на младите хора съобразно потребностите и интересите им, застъпвайки широко демократичните принципи и правата на човека.