Навигация

www.troyan.bg

Коронавирус Covid-19

Телефони за въпроси и отговори към РЗИ гр. Ловеч относно Коронавирус COVID-19

Регионална здравна инспекция гр. Ловеч,

телефон за контакт в работни дни 068/69-94-36 д-р С. Иванова; 068/69-94-28 д-р Д. Дочева.

http://www.rzi-lovech.bg/

Информационната телефонна линия на Министерството на здравеопазването

Граждани и организации могат да задават своите въпроси относно COVID-19 денонощно на телефонен номер 02 807 87 57.

Причина да бъде открита информационната телефонна линия на Министерството на здравеопазването са зачестилите запитвания на граждани и организации относно новия коронавирус: симптоми, диагностика, превенция, работа със стоки, пристигащи от засегнатите региони, пътувания от и за държави, в които има регистрирани случаи на COVID-19.

Информация за COVID-19 можете да намерите и тук, в рубриките „За граждани“ и „За медицински специалисти“.Заповед № 571 / 05.05.2020 г. относно изменяне и допълване на точка 2 от Заповед № 395/16.03.2020 г. на Кмета на Община Троян Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Петък, 08 Май 2020 08:42

 

З А П О В Е Д

№ 571

гр.Троян, 05.05.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-249 от 03.05.2020 г. и Заповед № РД-01-250 от 05.05.2020 г.  на Министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:


Изменям и допълвам точка 2 от Заповед № 395/16.03.2020 г. на Кмета на Община Троян, както следва:

Считано от 06.05.2020 г. се допускат посещенията на търговски площи на открито (градини, тераси и др.) на ресторанти заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници, при спазване на следните противоепидемични мерки:

-          Разполагане на масите по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 1,5 м. между тях и не повече от четири лица на маса или на едно семейство;

-          Обслужващият персонал да е с поставена защитна маска за лице или защитен шлем;

-          Да се почистват и дезинфекцират повърхностите на масите и столовете след всеки посетител, а тоалетните на всеки час;

-          Да се поставят на видни места диспенсери с дезинфектант за ползване от посетителите на заведението;

-          Препоръчително е носенето на ръкавици;

-          Да се премахнат изградените временни ограждения от пластамаса, винил или друг затварящ пространството материал, с оглед осигуряване на свободната циркулация на въздух.

Предвид обявеното в страната извънредно положение и с цел опазване живота и здравето на гражданите, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, допускам предварително изпълнение на настоящата заповед.

Настоящата заповед да се обяви публично чрез публикуването й на интернет страницата на Община Троян. Същата да се връчи на управителите на фирми и/или отговорните лица на упоменатите обекти за сведение и изпълнение, и на началника на РУ – Троян за информация и контрол.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Ангел Ангелов – Заместник - кмет на Община Троян.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА /п/

Кмет на Община Троян

 
Отменят се част от противоепидемичните мерки, въведени заради COVID-19 у нас Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Неделя, 03 Май 2020 15:46

Днес, 3 май, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед, с която допуска посещенията на търговски площи на открито (градини, тераси и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници, при спазване на следните противоепидемични мерки:

а) разполагане на масите по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 2,5 метра между тях и не повече от четири лица на маса или на едно семейство;

б) обслужващият персонал да е с поставена защитна маска за лице;

в) да се почистват и дезинфекцират повърхностите на масите и столовете след всеки посетител;

г) да се поставят на видни места диспенсери с дезинфектант за ползване от посетителите на заведението.

Със заповедта на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) се възлага, съгласувано с министъра на здравеопазването, в срок до 05.05.2020 г., да определи и други изисквания и организация на работа на тези обекти.

Друга точка от заповедта урежда провеждането на обучения от учебните центрове за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство; учебните центрове, които извършват обучение на водачи на моторни превозни средства за извършване на превоз на опасни товари и/или курсове за обучение на консултанти по безопасността; учебните центрове, които провеждат курсове за обучение на водачи за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им (периодично обучение); лицата, които извършват първоначално и периодично обучение на технически специалисти в пунктовете за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства; висшите училища, които извършват първоначално и периодично обучение на инструкторите; учебните центрове, които извършват специална и допълнителна подготовка на морските лица; учебните центрове, които извършват обучение в областта на гражданското въздухоплаване; центровете за професионално обучение и квалификация в железопътния транспорт.

Организаторите на обученията са длъжни да осигурят спазването на мярката за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки, в т. ч.: носене на защитни маски за лице и дезинфекция на използваните превозни средства и други съоръжения.

Заповедта на здравния министър допуска и упражняването на индивидуален спорт на открито, в т. ч. тенис, колоездене, лека атлетика, голф и др., при спазване на дистанция от най-малко 2,5 метра между отделните спортуващи.

Допускат се и посещенията на самостоятелни плувни комплекси и басейни, без да се разрешава функционирането на прилежащите към тях търговски обекти, при спазването на следните противоепидемични мерки:

а) провеждане на задължителен филтър на входа, като на всички посетители се измерва телесната температура. Не се допускат лица с повишена телесна температура;

б) осигуряване на условия за спазване на дистанция от 2,5 метра между чакащите да влязат;

в) обработката и дезинфекцията на водата в плувния басейн да се извършва по начин, осигуряващ поддържането на остатъчен свободен хлор във водата 0.4-0.5 мг/л;

г) тоалетните, съблекалните, съдовете за отпадъци, общите части, уредите, помещенията и другите съоръжения да се почистват и дезинфекцират най-малко на всеки един час;

д) осигуряване на диспенсери с дезинфектант, течен сапун и еднократни кърпи за ползване от посетителите;

е) ползване от персонала на защитни маски за лице и ръкавици;

ж) дезинфекциране след всеки посетител на използваните принадлежности (чадъри, шезлонги, столове, гардероби и др.);

з) създаване на организация за недопускане струпване на много хора едновременно в общите помещения (съблекални и тоалетни);

и) разстоянието между шезлонгите на два чадъра в площите на открито около басейните да бъде най-малко 4 метра, а когато единият чадър се ползва от повече от двама члена на едно семейство, минимум 8 метра; един чадър да се ползва от не повече от две лица или членовете на едно семейство;

к) недопускане работата на водни атракциони, включително и такива за деца.

Заповед № РД-01-249/03.05.2020 г. влиза в сила от утре, 4 май, с изключение на т. 1 (вж. прикачения файл), която влиза в сила от 06.05.2020 г.

Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (zapoved-rd-01-249-03-05-2020.pdf)ИзтеглиЗаповед № РД-01-249/03.05.2020 г.96 Kb
 
Отменя се задължителното носене на маски или други предпазни средства на открити обществени места Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Петък, 01 Май 2020 16:13

На 1 май Министерство на здравеопазването публикува Заповед № РД-01-247/01.05.2020 г., съгласно която се отменя задължителното носене на маски на открити обществени места. В заповедта се посочва „Всички лица, които се намират на открити обществени места (в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки) са длъжни да спазват изискването за социална дистанция и всички противоепидемични мерки, като при необходимост от контакт с други лица да носят предпазна маска или друго средство, покриващо носа и устата“. Със Заповед № РД-01-248/ 01.05.2020 г. отпада забраната за посещения на национални и природни паркове и планини и други обособени места с паркова среда извън населените места.

Съгласно новите разпоредби, троянци вече ще може да посещават и парк „Капинчо“ в града, като забранителните табели ще бъдат премахнати.

Заповедите са издадени днес, 1 май, от Министъра на здравеопазването Кирил Ананиев и са следствие от среща, проведена по-рано същия ден, между Министър-председателя и членове на правителството с Националния оперативен щаб.

С целите текстове на заповедите може да се запознаете на сайта на Министерство на здравеопазването и на официалната страница на Община Троян.

Бъдете здрави!

 
Отменя се задължителното носене на маски или други предпазни средства на открити обществени места Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Петък, 01 Май 2020 16:06

Днес, 1 май, след среща между министър-председателя и членове на правителството с Националния оперативен щаб, в рамките на която бяха дискутирани противоепидемичните мерки във връзка с разпространението на COVID-19, здравният министър Кирил Ананиев издаде заповед, с която отменя задължителното носене на маски и други предпазни средства на открити обществени места.

В заповедта се посочва „Всички лица, които се намират на открити обществени места ( в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки) са длъжни да спазват изискването за социална дистанция и всички противоепидемични мерки, като при необходимост от контакт с други лица да носят предпазна маска или друго средство, покриващо носа и устата“.

Със Заповед № РД-01-247/01.05.2020 г. можете да се запознаете в прикачения файл.

Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (zapoved-rd01-247-01-05-2020.pdf)ИзтеглиЗаповед № РД-01-247/01.05.2020 г.45 Kb
 
Отпада забраната за посещения на национални и природни паркове и планини Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Петък, 01 Май 2020 15:58

Със своя заповед, издадена днес, 1 май, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев възлага на кметовете на общини и на областните управители да създадат необходимата организация за посещения на гражданите във всички национални паркове, природни паркове, планини и други обособени места с паркова среда извън населените места на територията на общините, без да се използва градски транспорт, лифтове и посещения на хижи и туристически обекти.

Заповедта е следствие от среща, проведена по-рано днес, между министър-председателя и членове на правителството с Националния оперативен щаб. В рамките на срещата бяха дискутирани противоепидемичните мерки във връзка с разпространението на COVID-19.

Със Заповед № РД-01-248/01.05.2020 г. можете да се запознаете в прикачения файл.

Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (zapoved-rd-01-248-01-05-2020.pdf)ИзтеглиЗаповед № РД-01-248/01.05.2020 г.42 Kb
 
Деца до 12 години и техните родители от утре, 27.04.2020 г., могат да ползват парковете и градинките. Детските и спортни съоръжения и пейките остават забранени за ползване Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Неделя, 26 Април 2020 18:06

Съгласно Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването, се разрешава посещенията на градски паркове и градини на следните лица:

  • деца до 12 години, придружавани от родител/и или член/ове на  семейството, но не повече от двама възрастни, в часовия диапазон от 9,30 ч. до 18,30 ч. всеки ден;
  • собственици на кучета, но не повече от един, във времето до 9,30 ч. и след 18,30 ч., всеки ден.

Ето и местата, които троянци могат да посещават и местата, които остават забранени за посещения и разходки:

Позволени за разходки са общо 12 места: зелени площи на Вила Вана; детска площадка до лятно кино (без ползване на съоръженията); зелени площи с/у бензиностанция Петрол; зелени площи до надлеза на гарата; парк „Капинчо“; зелени площи до НУПИ „Проф. Венко Колев“; зелени площи кв. Черногор; зелени площи кв. Буковец; зелени площи Олимп; градинка срещу бивша банка Славяни; при военен блок пред ВиК; блок на Института.

Забранено остава посещението на: детски съоръжения ул. „Амбарица“; детски съоръжения ж.к. Христо Смирненски; зелени площи детска градина Василевско; детска площадка до СУ „Св. Климент Охридски“; детска площадка до Дим такси; стадион Чавдар; детски съоръжения бл. Машстрой; детска площадка ж.к. Младост   ; детска площадка кв. Велчевско; зелени площи над санаториума (СБАЛББ); ул. „Захари Зограф“; детска градинка на Дрянска чешма.

Посещенията на градски паркове и градини трябва да се осъществяват при стриктното спазване на  противоепидемичните мерки. Задължителни са носенето на предпазни маски, спазването на физическа дистанция от 2,5 метра. С пълния текст на заповедта може да се запознаете тук: http://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/ministrt-na-zdraveopazvaneto-izdade-zapoved-26-04/?fbclid=IwAR1E5lGELKKtmOEv1733xGa4RYstKWGz3zG-geWRRiUzCCEYMfh9ENvRLQA

 

 
Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която разрешава посещенията на градски паркове и градини Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Неделя, 26 Април 2020 17:55

Със своя заповед министърът на здравеопазването разрешава посещенията на градски паркове и градини на следните лица:

- деца до 12 години, придружавани от родител/и или член/ове на  семейството, но не повече от двама възрастни, в часовия диапазон от 9,30 ч. до 18,30 ч. всеки ден;

- собственици на кучета, но не повече от един, във времето до 9,30 ч. и след 18,30 ч., всеки ден.

Посещенията на градски паркове и градини трябва да се осъществяват при стриктното спазване на  противоепидемичните мерки. Задължителни са носенето на предпазни маски, спазването на физическа дистанция от 2,5 метра, влизането в и излизане от парковете и градските градини през обозначените за целта места, както и придвижването по обозначените маршрути. Забранява се консумацията на алкохол на територията на парковете и градините. Гражданите трябва да избягват контакт с повърхности, в т.ч. сядане на пейки и тревни площи, както и да съблюдават всички противоепидемични мерки и указания на лицата, изпълняващи служебните си правомощия.

Остава в сила забраната за посещения на спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.

На база заповедта на министъра на здравеопазването, кметовете на общини следва да създадат необходимата организация за прилагане мерките, съобразно спецификите на съответните градски паркове и градини на територията на общините.

 

С пълния текст на Заповед РД-01-239/26.04.2020 г. можете да се запознаете в прикачения файл.

Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (zapoved_rd-01-239-26042020.pdf)ИзтеглиЗаповед РД-01-239/26.04.2020 г. на Министерство на здравеопазването.53 Kb
 
9900 лв. от Фонд „Обединени срещу Covid-19", в подкрепа на 250 лица от уязвими групи от общината Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Неделя, 26 Април 2020 17:51

Народно читалище „Развитие - 1898 г.“ с. Орешак, в партньорство с Община Троян, се включи в първия кръг на кандидатстване към Фонд „Обединени срещу Covid-19", инициатива на Българския дарителски форум, Фондация „Америка за България“, Посолството на САЩ в България и Американската търговска камара в България за подкрепа на нуждаещите се граждани в община Троян, засегнати от кризата.

Мерките и действията по време на обявеното извънредно положение на територията на общината и цялата страна, наложени заради световната пандемия от COVID-19, поставиха голяма част от съгражданите ни в затруднено материално състояние.

Предвид значимостта на инициативата, партньорският проект получи финансиране в размер на 9900 лв. за осигуряване на пакети хранителни продукти в подкрепа на 250 лица от уязвими групи на територията на цялата община, в периода 04.05.2020 г. – 31.05.2020 г.

Информация за проекта и начина на кандидатстване за подкрепа с хранителни продукти ще бъде качена на сайта на Община Троян.

Община Троян изказва своята благодарност към Народно читалище „Развитие“ – Орешак за партньорството, солидарността и отговорността към нуждаещите се граждани на общината в периода на извънредна ситуация.


 
Със средства от дарителската кампания закупиха кислороден концентратор Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Петък, 24 Април 2020 16:43

Със средства от дарителската сметка, обявена от Временния оперативен щаб, бе закупен кислороден концентратор. Решението за закупуване на кислородния концентратор, на стойност 2360 лв., бе взето на заседание на Временния оперативен щаб в Троян и гласувано от всички членове.

Кислородният концентратор е с капацитет за синтез на чист кислород до 6 литра в минута при максимална кислородна концентрация от 95%. Концентраторът извлича кислород от въздуха в стаята и го подава към пациента в концентриран вид посредством въздухопровод и носна канюла. Апаратът работи на ток и не се зарежда с кислород, а го произвежда.

„С огромна благодарност от името на екипа на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД! Поклон пред дарителите на фонда и членовете на Оперативния щаб!“, каза д-р Дудевска, директор на „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Троян“ ЕООД пред членовете на щаба, в деня на получаване на новата техника.

Дарителската сметка все още е открита и всеки, който има възможност, може да се включи с дарение по сметката или на касата на Община Троян.

ОБЩИНА ТРОЯН

РАЙФАЙЗЕНБАНК-(БЪЛГАРИЯ) ЕАД

BIC: RZBBBGSF

IBАN: BG 94 RZBB 9155 8420008108

Код: 44 51 00

 

Вашият дарителски жест може да спаси човешки живот!

 
Носенето на защитна маска или друго средство, покриващо носа и устата, е задължително до 13 май, включително Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Петък, 24 Април 2020 16:32

До 13 май, включително, всички граждани, които се намират в закрити или на открити обществени места трябва да носят еднократна или многократна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата (кърпа, шал и т.н.).

Това нарежда министърът на здравеопазването с издадена днес Заповед № РД-01-236/24.04.2020 г.

Издаването на новата заповед е обусловено от усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVlD-19 на територията на страната и нарастващия брой на регистрираните случаи на коронавирусна инфекция.

Поставянето на защитна маска при посещение на обществени места намалява епидемиологичния риск от заразяване с новия коронавирус, както за лицето, носещо маската, така и за околните. Трябва да се има предвид, че в редица случаи заболяването протича безсимптомно, което означава, че един човек може да е заразоносител и да не знае.

В същото време наличните до момента научни данни свидетелстват, че вирусът се задържа дълго време върху метални, пластмасови и стъклени повърхности – по тази причина, носейки маска, гражданите ограничават до минимум възможността да се заразят.

Със заповедта можете да се запознаете в прикачения файл.

Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (rd-01-236.pdf)ИзтеглиЗаповед № РД-01-236/24.04.2020 г. на Министерство на здравеопазването.70 Kb
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

страница 2 от 10