Навигация

www.troyan.bg

Коронавирус Covid-19

Телефони за въпроси и отговори към РЗИ гр. Ловеч относно Коронавирус COVID-19

Регионална здравна инспекция гр. Ловеч,

телефон за контакт в работни дни 068/69-94-36 д-р С. Иванова; 068/69-94-28 д-р Д. Дочева.

http://www.rzi-lovech.bg/

Информационната телефонна линия на Министерството на здравеопазването

Граждани и организации могат да задават своите въпроси относно COVID-19 денонощно на телефонен номер 02 807 87 57.

Причина да бъде открита информационната телефонна линия на Министерството на здравеопазването са зачестилите запитвания на граждани и организации относно новия коронавирус: симптоми, диагностика, превенция, работа със стоки, пристигащи от засегнатите региони, пътувания от и за държави, в които има регистрирани случаи на COVID-19.

Информация за COVID-19 можете да намерите и тук, в рубриките „За граждани“ и „За медицински специалисти“.Видео-лекция на д-р Симидчиев относно практически насоки и препоръки за предпазване от разпространяващия се коронавирус Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Петък, 24 Април 2020 12:33

Видео-лекция на д-р Симидчиев – пулмолог, интернист с дългогодишен опит в областта на белодробната функционална диагностика от Медицински институт на МВР – София.

Тя съдържа информация относно практически насоки и препоръки за предпазване от разпространяващия се коронавирус COVID-19.

 
Вендинг автоматите може да работят отново, но при строг режим на хигиена Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Четвъртък, 23 Април 2020 18:01

На 23 април кметът на Община Троян издаде заповед, с която отменя забраната за работа на вендинг автоматите в общината. Заповедта е съобразена със Заповед № РД-01-74 от 22.04.2020 г. на Директора на Регионална здравна инспекция гр. Ловеч и в изпълнение на т. 5 от Заповед № РД-01-179 от 06.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

Работата се допуска при строг режим на хигиена. Собствениците на вендинг автомати за напитки и храни следва три пъти дневно да извършват дезинфекция на автоматите, като това се отразява в дезинфекционен картон, поставен на вендинг автомата. В дезинфекционния картон се вписва дата, час, отговорник за дезинфекцията и подпис на същия.

Със своята заповед, Кметът разрешава и продажбата на тестени изделия и тестени закуски (без сандвичи) единствено по начин, възпрепятстващ прекия досег на клиента с предлаганите продукти (продажба само „на гише“), като се осигури предпазна бариера между храната и клиента, а служителите задължително работят с предпазни средства, съгласно добрите хигиенни практики.

От утре, 24.04.2020 г., ще започнат проверки за спазване изискванията на заповедта.

С пълния текст на заповедта може да се запознаете на сайта на Община Троян.

 
Заповед № 537 от 23.04.2020 г. на Кмета на Община Троян, относно отмяна забраната за работа на вендинг автоматите и продажбата на тестени изделия Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Четвъртък, 23 Април 2020 14:53

ЗАПОВЕД

№ 537

гр. Троян, 23.04.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Заповед № РД-01-74 от 22.04.2020 г. на Директора на Регионална здравна инспекция гр. Ловеч и в изпълнение на т. 5 от Заповед № РД-01-179 от 06.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 

НАРЕЖДАМ:

Изменям и допълвам Заповед № 395 / 16.03.2020 г. на Кмета на Община Троян, както следва:

  1. Отменям точка 1 от Заповед № 395 / 16.03.2020 г. на Кмета на Община Троян.
  2. Собствениците на вендинг – автомати за напитки и храни три пъти дневно да извършват дезинфекция на автоматите, като това се отразява в дезинфекционен картон съгласно приложения образец, поставен на вендинг – автомата. В дезинфекционния картон се вписва дата, час, отговорник за дезинфекцията и подпис на същия.
  3. Разрешавам продажбата на тестени изделия и тестени закуски (без сандвичи) единствено по начин, възпрепятстващ прекия досег на клиента с предлаганите продукти (продажба само „на гише“), като се осигури предпазна бариера между храната и клиента, а служителите задължително работят с предпазни средства, съгласно добрите хигиенни практики.

Предвид обявеното в страната извънредно положение и с цел опазване живота и здравето на гражданите, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, допускам предварително изпълнение на настоящата заповед.

Тази заповед да се обяви публично чрез публикуването ѝ на интернет страницата на Община Троян. Същата да се връчи на управителите на фирми и/или отговорните лица на упоменатите обекти за сведение и изпълнение, и на началника на РУ – Троян за информация и контрол.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Ангел Ангелов – Заместник - кмет на Община Троян.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА /п/
Кмет на Община Троян


Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (dezinfekcionen-karton-vending-avtomat.docx)ИзтеглиОбразец на дезинфекционен картон за вендинг автомат14 Kb
 
35 554.90 лв. са събраните към момента средства в дарителската сметка, обявена от Временния оперативен щаб в Троян Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Понеделник, 20 Април 2020 10:19

Към обяд на 16.04.2020 г., по сметката на Община Троян са постъпили парични средства в размер на 35 554.90 лв. Сметката бе обявена на 29 март, а средствата се разходват за превенция на заболяването на територията на община Троян и в подкрепа на лечението и наблюдението на пациенти с COVID-19 в МБАЛ „Д-р Георги Стоев-Шварц“ Троян ЕООД, „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Троян“ ЕООД и филиала на Спешна помощ – Троян, с решение на членовете на Временния оперативен щаб.

На проведеното на 13.04. заседание на Временния оперативен щаб бе решено със средства от дарения да бъдат закупени лични предпазни облекла за медиците от Спешна помощ; бързи тестове (за които Община Троян вече информира), както и да бъдат отделени средства за извършване на строителни дейности по осигуряване на база за лечение на болни с COVID-19 в МБАЛ Троян.

Община Троян и Временният оперативен щаб изказват благодарности на всички, които са част от инициативата, сред които и новите дарители: „Хлебопроизводство и сладкарство“ ЕООД, Маргарита Гладкова, Живка Узунова, ЕТ „Иван Зюмбюлски 28“, Иван Инковски. Припомняме, че в инициативата вече се включиха: (съобщаваме дарителите по реда на постъпване на даренията): Донка Михайлова, Розалина Русенова, Марин Василковски, Илия Бояджиев, „Калинел“ ЕООД, „Фитофарма“ ЕООД, Вера Добрева, Борис Бояджиев, Борислава Василковска, Светла Георгиева, Димитър Драшковски, Веселка Дикова, Игнат Ерелийски, Бистра Чолакова, Група съветници от БСП, Иванка Джабраилова, Ангел Ангелов, Петко Петков, Нели Генкова-Маринова, сем. Калчеви, „Костови и КО“ ООД, Катя Захариева, сем. Стайковски, Мариела Шошкова, Група общински съветници ГЕРБ.

Изказваме благодарности към всички доброволци, които с готовност пазаруват храни, лекарства и стоки от първа необходимост на лица в нужда. Пожелаваме на всички спокойни Великденски празници! Бъдете здрави!

 
Община Троян получи дарение от 6000 бр. маски за еднократна употреба от китайския град Дзиндънджън Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Четвъртък, 16 Април 2020 17:46

Пресинформация, Община Троян, 16.04.2020 г.

Китайският град Дзиндънджън, провинция Дзянси, изпрати на Община Троян дарение от 6000 предпазни маски за еднократна употреба. Ръководството на китайската община е в контакт с общината Троян още преди разрастването на пандемията. Китайският град, който има силно развит занаятчийски сектор, е заявил желание да установи приятелски контакти с Троян. Отговорът на кмета на Троян е, че с удоволствие ще приеме делегация на град Дзиндънджън след приключване на пандемията, като по време на това посещение ще бъде обсъдено предложението за партньорство и възможностите за сътрудничество. В отговор на добронамереност ръководството на китайския град изпрати маски, като дарение към планинския град.

Кметът на Община Троян Донка Михайлова изказа специални благодарности за направеното дарение в благодарствени адреси, които изпрати до всички ангажирани институции - Министерство на външните работи, Посолството на Република България в Пекин и посланик Порожанов, управата на град Дзиндънджън, провинция Дзянси, Китай.

В този труден период, в който Китай започва постепенно да се възстановява от последиците на заболяването, страната помага на други засегнати държави.

 
Д-р Краевски и медиците от ФСМП-Троян с благодарност към дарителите Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Четвъртък, 16 Април 2020 17:38

Филиалът на Спешна медицинска помощ-Троян (ФСМП) благодари за безвъзмездно оказаната помощ от: ,,Перфект Строй“ ЕООД, ,,Рикостил“ ЕООД, ,,Капиталгруп“-Троян, ,,Октопод Инвест Холдинг“ ЕАД, ,,Калинел“ ЕООД, ,,Глаз Трейдинг“ ООД, Мариян Манджуков, Държавно горско стопанство-Троян, ,,Ротари Клуб“-Троян, ,,Универсалстрой“ ООД, Автопункт-Маринов.

„Дълбок поклон и шапки долу пред тези достойни наши съграждани!“, каза д-р Краевски, завеждащ Филиал на Спешна медицинска помощ-Троян. „Приканвам всички фирми и граждани на Троян да се включат в обявената от Кризисния щаб и Община Троян дарителска сметка и според своите възможности да подпомогнат лечебните заведения в общината в борбата им с инфекцията“, призова д-р Краевски.

 

Информация на ФСМП, гр. Троян


 
ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА НА ФЕРМЕРСКИ ПАЗАР ТРОЯН Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Четвъртък, 09 Април 2020 14:29

 

На основание чл.63 от Закона за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID – 19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и заповед № РД – 01 – 179 /06.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването определям следните правила и мерки за работа на фермерски пазар на територията на гр. Троян считано от 16.04.2020 г.:

 

1. От 16.04.2020 г. на територията на фермерски пазар гр. Троян  се допуска продажбата на зеленчуков разсад, овощни дръвчета и сезони зеленчуци собствено производство;

1.1.       Не се допускат прекупвачи на плодове, зеленчуци и други стоки.

2. Общински пазари ЕООД съвместно с представители на община Троян да създадат организация за разполагане на търговците:

2.1.       Същите да са разположени на разстояние най-малко два метра един от друг;

2.2.       Да не се допуска струпване на повече от двама човека на една маса за продажба на продукция;

2.3.     Да се обозначи вход и изход с табели, бализи и/или ленти за ограждане и да се определи еднопосочно движение в рамките на пазара;

2.4.       Да не се допускат търговци и клиенти без лични предпазни средства.

3. Общинско предприятие Комунални услуги да извършва дезинфекция на територията на пазара всяка сряда преди настаняване на търговците и всеки четвъртък след освобождаване на територията.

4. При влизане в пазара посетителите и търговците дезинфекцират ръцете си с осигурен от Община Троян препарат.

 

Община Троян

 
28 894.90 лв. са събрани за превенция на заболяването коронавирус на територията на община Троян и в подкрепа на лечението и наблюдението на пациенти с COVID-19 в троянските лечебни заведения Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Вторник, 07 Април 2020 09:01

Към 06.04. в сметката, обявена от Временния оперативен щаб за набиране на дарения за превенция на заболяването на територията на община Троян и в подкрепа на лечението и наблюдението на пациенти с COVID-19 в троянските лечебни заведения, са събрани общо 28 894.90 лв.

Дарителската сметка беше обявена на 29 март и продължава да набира средства. Даренията се изразходват по решение на щаба и в съответствие с подписан договор с дарителите.

В настоящата криза голямата част от хората изпитват затруднения и всеки дарителски жест е важен и високо ценен. Вярваме, че и в този момент на криза е важно да показваме добрите дела и да упоменем имената на дарителите, както винаги до сега сме правили. Временният оперативен щаб в гр. Троян и Община Троян изказват благодарности на тези, които имат възможност да се включат и на тези, които вече го направиха, сред които: (съобщаваме дарителите по реда на постъпване на даренията): Донка Михайлова, Розалина Русенова, Марин Василковски, Илия Бояджиев, „Калинел“ ЕООД, „Фитофарма“ ЕООД, Вера Добрева, Борис Бояджиев, Борислава Василковска, Светла Георгиева, Димитър Драшковски, Веселка Дикова, Игнат Ерелийски, Бистра Чолакова, Група съветници от БСП, Иванка Джабраилова, Ангел Ангелов, Петко Петков, Нели Генкова-Маринова, сем. Калчеви, „Костови и КО“ ООД, Катя Захариева, сем. Стайковски, Мариела Шошкова, Група общински съветници ГЕРБ. Благодарим Ви!

 
Община Троян отчита ръст в онлайн услугите по време на извънредното положение Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Понеделник, 06 Април 2020 15:43

В периода 13.03.2020 г. до момента (06.04.2020 г.) се наблюдава увеличаване на заявените електронни услуги, спрямо същия период на предходната година. За посочения период в администрацията са постъпили 16 заявления за електронни услуги, чрез Портала за електронни административни услуги на община Троян(за справка, през 2019 г. за същия период са били 2 бр.).  Три от услугите са за издаване на скици и удостоверения в областта на ТСУ, а останалата част са за услуги по гражданско състояние, които са изпълнени. В момента от услугите се възползват най-често хора, които са в други населени места и държави, вкл. и от САЩ.

Напомняме, че в условията на извънредна ситуация, с цел ограничаване разпространението на COVID-19 и запазване здравето на хората, Община Троян обяви: телефон 0670 68041, на който жителите на общината да се обаждат и да обсъждат с експертите спешността на тяхното идване в общинска администрация. На този телефон те биват консултирани могат ли и как да подадат исканията си за определени услуги по електронен път. Въведено беше и безплатно предоставяне на електронните услуги, без тези по ТСУ. Желаещите може да заявят своите административни услуги през Портала за електронни административни услуги на Община Троян, на адрес: https://auslugi.com/public/home/troyan/index или чрез единния портал за електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“.

 
Специални мерки за превенция в дните на получаване на пенсиите предприемат Община Троян и РУ на МВР гр. Троян Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Неделя, 05 Април 2020 12:50

Община Троян и РУ на МВР с грижа за здравето на възрастните хора предприемат специални мерки за превенция в дните на получаване на пенсиите.

От 7 април /вторник/ около пощата, пощенския клон в квартал „Лъгът“ и банкоматите ще има представители на Община Троян и доброволци, които ще се грижат за безопасността на хората, чрез спазването на предписанията и отстоянията между тях. РУ на МВР ще осигурява реда и спазването на отстоянията между хората в пощенските станции в селата на общината. Призоваваме гражданите в допенсионна възраст да осигурят в местата за получаване на пенсии „зелен коридор“ за хората от третата възраст до 12.00 ч. на 7.04. и 8.04. и възрастните да бъдат обслужвани приоритетно. В дните на получаване на пенсиите, местата за получаването им ще бъдат дезинфекцирани приоритетно и системно от ОП „Комунални услуги“ и банковите клонове.

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

страница 3 от 10