Навигация

www.troyan.bg

Често задавани въпроси, свързани с COVID-19 Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Сряда, 18 Март 2020 10:47

Уважаеми съграждани,

В Община Троян непрекъснато постъпват въпроси на граждани, свързани с COVID-19. За Ваше улеснение публикуваме отговорите на най-често задаваните въпроси.

 

Приемат ли се / настаняват ли се пациенти с COVID-19 в троянските болници?

В съответствие с разпореждане на здравните власти на този етап пациенти с положителна проба за COVID-19 от Ловешка област се хоспитализират в Инфекциозното отделение на Ловешката многопрофилна болница, което отговаря на медицинските стандарти за лечение на инфекциозни болести. Хоспитализация в двете троянски болници не е разрешена, с цел опазване здравето на настанените там пациенти с други заболявания и на персонала. Фтизиатричното отделение на „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Троян“ е определено като резервно и ще приема пациенти, ако бъде запълнен капацитетът и изчерпани възможностите на Многопрофилната болница в Ловеч.

 

 

Как да постъпите ако имате симптоми?

Напомняме, че при проява на симптоми и неразположения или съмнения, то пациентът следва да се свърже със своя личен лекар по телефона, а не да посещава лечебно заведение! Личните лекари ще информират пациентите си за по-нататъшната процедура.

 

За сигнали, свързани с неспазване на публикувани заповеди и разпоредби

Апелираме всеки, който установи нарушение в разпоредбите, упоменати в Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на Министъра ма здравеопазването, Решенията взети от Временния оперативен щаб в Община Троян и Заповедите на кмета на Община Троян, да сигнализира на посочените от нас телефони - 0670/68050 (денонощна линия при Община Троян) или 0670/62218 (пряк телефон на РУ на МВР Троян).

 

Какви са предприетите мерки от Община Троян и Временния оперативен щаб?

Всички последователни действия на Община Троян от началото на месец март до настоящия момент и издадени заповеди може да видите на специално създадената секция https://www.troyan.bg/koronavirus-covid-19.

 

Още на 09.03 със заповед на Кмета бе наредено:

 1. Да се преустановят всички прожекции, театрални постановки, празнични прояви, вкл. репетиции в училищата, читалищата, културни институции, клубове и др. подобни, в които се събират много хора на закрито.
 2. Да се преустановят всички спортни мероприятия на закрито, включително тренировки.

 

По отношение на административните сгради на общинска администрация, вкл. кметствата и кметските наместничества:

 1. Да се въведе стриктен контрол на пропускателния режим в сградите на Община Троян.
 2. Да се отменят приемните дни на Кмета на община Троян.
 3. Да се осигурят в достатъчно количество дезинфекционни средства за подове, повърхности и ръце на спиртна основа.
 4. Да се извършва дезинфекция на подове и повърхности (дръжки на врати, смесители на мивки и др. подобни) не по-малко от три пъти дневно.
 5. Служителите на Община Троян, второстепенни разпоредители, служители и работници на ОП „Комунални услуги - Троян“ и служители на търговските дружества с общинско участие да бъдат пряко отговорни за здравето и собственото си състояние, като при първи симптоми на треска, кашлица, затруднено дишане, мускулни болки и отпадналост незабавно да се обърнат към общо практикуващите лекари.

 

На 11.03. до второ нареждане бе забранено провеждането на традиционния пазар в четвъртък в града.

 

На 12.03. беше наредено:

1. Превозвачите на обществен транспорт на пътници, които имат сключен договор с Община Троян, да дезинфекцират всички транспортни средства не по-малко от веднъж дневно, до второ нареждане.

2. Да се извършва ежедневна дезинфекция от „Троян – Автотранспорт“ АД на подовете и обзавеждането на автогара – гр. Троян.

3. Да се извършва ежедневна дезинфекция на подовете и обзавеждането на Ж.П. гара – гр. Троян.

Препоръчва се на управителите на фирми, извършващи таксиметров превоз на пътници на територията на община Троян, да дезинфекцират ежедневно и регулярно използваните транспортни средства и да подсигурят дезинфекционни средства за ръце на шофьорите.

 

На 15.03. Временният оперативен щаб прие мерки, съобразени с указанията от Националния оперативен щаб и Правителството на Република България. Мерките включват дейности, свързани с превенция, с цел опазване здравето на жителите на общината и доколкото е възможно в условия на извънредна ситуация, нормално функциониране на живота в нея.

С цел подкрепа на възрастните хора и предотвратяване на нуждата да напускат домовете си и да контактуват с други хора:

 • Продължават да работят Домашен социален патронаж, който осигурява храна за 240 възрастни от 20 населени места, програмата „Патронажна грижа“, която оказва здравно-социални услуги на над 130 лица трудноподвижни и болни възрастни и програмата „Топъл обяд“, осигуряваща храна за 60 души крайно бедни.
 • Временно е затворена Детска млечна кухня, като заверените и платени талони важат за първия работен ден.
 • Открихме горещ телефон 0670 68050 за възрастни, които имат нужда от подкрепа.
 • Набираме доброволчески екип от хора, които са готови да им помагат с пазаруване и купуване на лекарства при необходимост.

С цел гарантиране правото на административно обслужване на гражданите, но при повишени мерки за сигурност:

 • Разкрихме телефон 0670 68041, на който жителите на общината да се обаждат и да обсъждат с експертите спешността на тяхното идване в общинска администрация и да бъдат консултирани могат ли и как да подадат исканията си за определени услуги по електронен път.
 • Въвежда се безплатно предоставяне на електронните услуги, без тези по ТСУ. По този начин ще стимулираме хората да ползват електронните услуги и да ги ползват от дома си, за да не излизат и да излагат други на риск от заразяване.
 • При възможност услугите ще се изпълняват експресно, за да не идват гражданите повторно за получаване на готовите услуги в друг ден, но на цената на стандартната услуга.
 • Забраняват се командировките на служителите от Общината до други градове. Командировки ще се допускат само за ръководството при неотложност.

Организиран е строг контрол за спазване на заповедите на Националния оперативен щаб и на Правителството от РУ на МВР и Община Троян.

 

На 16.03. Кметът забрани:

1. Поставяне и работа на разположените автомати за напитки и храни върху терени-общинска собственост, до второ нареждане.

2. Използването на терени-общинска собственост за продажба от ръчни колички, излагане на стоки, мостри, поставяне на маси за консумация към заведения за хранене и развлечения и пред магазини, до второ нареждане.

3. Да се продават стоки, които не са фабрично пакетирани, от баничарници, мекичарници, дюнерджийници, кебапчийници и други подобни до второ нареждане.

 

На 17.03. Кметът издаде заповед с нареждането:

1. Всички предприятия на територията на община Троян да изготвят правила за придвижване на работещите и за мерки за хигиенизиране на работните места преди, по време и след приключване на работния ден.

2. Да се ограничи до възможното достъпът на външни хора във фирмите, особено на гражданите от други населени места и държави.

3. Да се инструктират работещите за мерки за опазване на собственото им здраве и здравето на близките им.

4. Във фирмите, в които е възможно, да се приложи системата „хоум офис“ (работа от вкъщи).

 

Мерките на Временния оперативен включват още:

1. Препоръчано е на магазините за нехранителни стоки да затворят, като израз на отговорност пред техните клиенти.

2. Кметът и Председателят на Общинския съвет започват разговори със собствениците на превозвачески фирми за предприемане на решителни действия за дисциплиниране на карантинираните шофьори.

3. Променят разписанията на автотранспортните фирми за обществен превоз в община Троян.

5. Създадени са условия възрастните хора да си останат по домовете! Общината е осигурила възможност те да получават топла храна и продукти вкъщи.

 

Къде можете да откриете достоверна и точна информация?

На сайта на Община Троян е създадена специална секция, на която се публикуват всички заповеди на Кмета на Община Троян и решения на Временния оперативен щаб. Бърз достъп до страницата: http://troyan.bg/koronavirus-covid-19

Уважаеми съграждани, настойчиво ви молим да не публикувате непотвърдена и подвеждаща информация, с което бихте могли да създадете допълнително напрежение в настоящата ситуация. Всяка една официална информация се поднася от Щаба. С разнопосочните данни, които се тиражират към момента основно в социалните мрежи, хората биват обърквани! Благодарим ви! Вярваме, че ще бъдете отговорни!

 

С уважение,

Община Троян