Заповед № 406 от 18.03.2020 г. на кмета на Община Троян Печат
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Четвъртък, 19 Март 2020 13:24

 

ЗАПОВЕД

№ 406

гр. Троян, 18.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 4, и ал. 5 от Закон за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на коронавирус COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, последните препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37 от 26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република България и актуализираната Заповед № РД- 01-124 от 13.03.2020 г. на Министър на здравеопазването,

 

НАРЕЖДАМ

I. Превозвачите на обществен транспорт на пътници, които имат сключен договор с Община Троян да редуцират транспортните връзки за изпълнение както следва:

1. За вътрешноградските линии, започват изпълнение съгласно празнично разписание - 11 курса дневно, до второ нареждане.

2. За междуселищните линии:

  • Троян - Черни Осъм МР /06-02/, /06-03/, /06-09/, /06-11/ и /06-13/;
  • Троян - Шипково МР /04-01/, /04-02/ и /04-06/;
  • Троян - Чифлик МР /07-01/ и /07-04/;
  • Троян - Калейца МР /10-01/ и /10-09/;
  • Троян - Белиш МР /08-01/ и /08-02/;
  • Троян - Г. Желязна МР /02-01/ и /02-07/;
  • Плевен - Троян МР /11101/;
  • Ловеч - Троян МР /6101 / и /6106/, до второ нареждане.

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуването ѝ на интернет страницата на Община Троян.

Да се връчи на управителите на фирми и/или отговорните лица, както и на автогара - гр. Троян за сведение и изпълнение.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА /П/
Кмет на Община Троян


Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (zapoved-406-ot-18-03-2020.pdf)ИзтеглиЗаповед № 406 от 18.03.2020 г. на кмета на Община Троян224 Kb