Начало Местни приходи Декларации (Местни приходи) Местни приходи Декларации и заявления (Местни приходи)

Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: Декларации и заявления (Местни приходи)
Декларации и заявления (Местни приходи) Файлове: 20
Файла:
Декларация за доброволци

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 02-12-2019 10:28:00 Размер 27 KB Изтегляне 1440

Декларация за младоженци

Изтегляне 
Изтегляне

Декларацията се подава от 1 до 30 ноември.

Дата 02-12-2019 10:25:00 Размер 27 KB Изтегляне 1563

Декларация за определяне на такса битови отпадъци

Изтегляне 
Изтегляне

Декларацията се подава от 1 ноември до 31 декември на предходната година.

Дата 02-12-2019 10:11:00 Размер 31.5 KB Изтегляне 2255

Декларация за освобождаване по член 20а, ал.1, т.2 и т.3 от Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги та територията на община Троян

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 02-12-2019 10:37:00 Размер 29 KB Изтегляне 3107

Декларация за планински спасители - по. чл.20 ал.6 от Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 02-12-2019 09:19:00 Размер 27 KB Изтегляне 1277

Декларация за ползване на имота по член 71, т.1 от Закона за местните данъци и такси

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 02-12-2019 09:13:00 Размер 30 KB Изтегляне 918

Декларация за продадено МПС

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 02-12-2019 09:14:00 Размер 25.5 KB Изтегляне 1602

Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижими имоти

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 02-12-2019 09:25:00 Размер 192.65 KB Изтегляне 1826

Декларация по чл. 27 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 02-12-2019 13:41:24 Размер 59.05 KB Изтегляне 28

Декларация по чл. 49, ал.3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 02-12-2019 09:31:00 Размер 83.5 KB Изтегляне 1320

Декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 02-12-2019 11:00:00 Размер 56.26 KB Изтегляне 258

Декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 02-12-2019 12:45:26 Размер 63.45 KB Изтегляне 25

Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 02-12-2019 09:29:00 Размер 382 KB Изтегляне 1502

Декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 02-12-2019 10:13:00 Размер 101.5 KB Изтегляне 1377

Декларация по чл.117 от ЗМДТ за притежаване на куче

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 02-12-2019 09:57:00 Размер 35 KB Изтегляне 1314

Декларация по чл.20, ал. 1, т.4 от Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 02-12-2019 13:48:31 Размер 29.5 KB Изтегляне 50

Декларация по чл.32, ал.1 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 02-12-2019 10:04:00 Размер 53.91 KB Изтегляне 1301

Заявление за определяне на такса битови отпадъци

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 02-12-2019 10:07:00 Размер 796 KB Изтегляне 2057

Заявления за ползване на електронна услуга, предоставяна от отдел "Местни приходи", чрез КИН (клиентски идентификационен номер)

Изтегляне 
Изтегляне

Сайт за справка за местни данъци и такси: [ЛИНК]

Дата 24-03-2014 15:37:03 Размер 45 KB Изтегляне 2681

Искане за прихващане или възстановяване

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 02-12-2019 12:40:13 Размер 38.5 KB Изтегляне 28