Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: Съобщения по чл.32 от ДОПК
Съобщения по чл.32 от ДОПК Файлове: 1

Уведомяваме Ви, че ако присъствате в списъците, следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в Община Троян - Отдел "Местни приходи" при Анелия Стоева /ст. експерт/, в стая № 3 за връчване на АУЗД или покана.

Файла:
Съобщения по чл.32 от ДОПК - 19.06.2020 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 19-06-2020 17:43:11 Размер 25.13 KB Изтегляне 32