Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: Съобщения по чл.32 от ДОПК
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Низходящо]
Съобщения по чл.32 от ДОПК Файлове: 17

Уведомяваме Ви, че ако присъствате в списъците, следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в Община Троян - Отдел "Местни приходи" при Анелия Стоева /ст. експерт/, в стая № 3 за връчване на АУЗД или покана.

Файла:
Съобщения по чл.32 от ДОПК от дата 05.09.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 06-09-2017 09:13:23 Размер 1.58 MB Изтегляне 132

Съобщения по чл.32 от ДОПК от дата 29.09.2017 г. (1)

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 29-09-2017 09:20:18 Размер 3.26 MB Изтегляне 134

Съобщения по чл.32 от ДОПК от дата 27.09.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 27-09-2017 09:15:21 Размер 1.44 MB Изтегляне 144

Съобщения по чл.32 от ДОПК от дата 26.09.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 27-09-2017 09:14:45 Размер 2.4 MB Изтегляне 148

Съобщения по чл.32 от ДОПК от дата 29.09.2017 г. (2)

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 29-09-2017 09:20:50 Размер 3.11 MB Изтегляне 158

Съобщения по чл.32 от ДОПК от дата 22.08.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 23-08-2017 16:46:38 Размер 2.95 MB Изтегляне 214

Съобщения по чл.32 от ДОПК от дата 05.06.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 07-06-2017 16:22:09 Размер 467.53 KB Изтегляне 216

Съобщения по чл.32 от ДОПК от дата 07.06.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 09-06-2017 16:22:09 Размер 3.25 MB Изтегляне 223

Съобщения по чл.32 от ДОПК от дата 28.08.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 30-08-2017 16:49:24 Размер 1.57 MB Изтегляне 223

Съобщения по чл.32 от ДОПК от дата 12.06.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 14-06-2017 16:22:09 Размер 1.49 MB Изтегляне 226

Съобщения по чл.32 от ДОПК от дата 30.08.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 30-08-2017 16:51:21 Размер 1.89 MB Изтегляне 226

Съобщения по чл.32 от ДОПК от дата 18.10..2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 19-10-2017 09:09:48 Размер 478.64 KB Изтегляне 228

Съобщения по чл.32 от ДОПК от дата 01.09.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 04-09-2017 16:07:53 Размер 1.57 MB Изтегляне 246

Съобщения по чл.32 от ДОПК от дата 07.07.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 09-07-2017 16:22:09 Размер 2.82 MB Изтегляне 250

Съобщения по чл.32 от ДОПК от дата 10.07.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 12-07-2017 16:22:09 Размер 1.96 MB Изтегляне 253

Съобщения по чл.32 от ДОПК от дата 17.07.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 19-07-2017 16:22:09 Размер 3.49 MB Изтегляне 271

Съобщения по чл.32 от ДОПК от дата 30.05.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 30-05-2017 16:26:11 Размер 5.11 MB Изтегляне 273