Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: Съобщения по чл.32 от ДОПК
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Низходящо]
Съобщения по чл.32 от ДОПК Файлове: 16

Уведомяваме Ви, че ако присъствате в списъците, следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в Община Троян - Отдел "Местни приходи" при Анелия Стоева /ст. експерт/, в стая № 3 за връчване на АУЗД или покана.

Файла:
Съобщения по чл.32 от ДОПК от дата 02.09.2016 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 02-09-2016 16:43:01
Размер 2.09 MB
Изтегляне 145
Съобщения по чл.32 от ДОПК от дата 26.08.2016 г. (1)

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 26-08-2016 18:01:31
Размер 890.14 KB
Изтегляне 148
Съобщения по чл.32 от ДОПК от дата 26.08.2016 г. (2)

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 26-08-2016 18:02:27
Размер 671.38 KB
Изтегляне 160
Съобщения по чл.32 от ДОПК от дата 04.07.2016 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 04-07-2016 16:00:42
Размер 2.22 MB
Изтегляне 162
Съобщения по чл.32 от ДОПК от дата 12.09.2016 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 12-09-2016 12:31:24
Размер 3.15 MB
Изтегляне 162
Съобщения по чл.32 от ДОПК от дата 06.07.2016 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 06-07-2016 16:02:16
Размер 2.27 MB
Изтегляне 164
Съобщения по чл.32 от ДОПК от дата 30.06.2016 г. (2)

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 30-06-2016 17:09:10
Размер 2.13 MB
Изтегляне 168
Съобщения по чл.32 от ДОПК от дата 08.07.2016 г. (1)

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 08-07-2016 17:11:48
Размер 2.29 MB
Изтегляне 168
Съобщения по чл.32 от ДОПК от дата 17.05.2016 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 20-05-2016 10:41:12
Размер 1.7 MB
Изтегляне 170
Съобщения по чл.32 от ДОПК от дата 03.06.2016 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 06-06-2016 10:39:45
Размер 1.85 MB
Изтегляне 171
Съобщения по чл.32 от ДОПК от дата 30.06.2016 г. (1)

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 30-06-2016 17:08:41
Размер 2.21 MB
Изтегляне 174
Съобщения по чл.32 от ДОПК от дата 29.06.2016 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 29-06-2016 17:07:23
Размер 2.21 MB
Изтегляне 179
Съобщения по чл.32 от ДОПК от дата 24.06.2016 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 24-06-2016 16:11:18
Размер 2.08 MB
Изтегляне 185
Съобщения по чл.32 от ДОПК от дата 06.06.2016 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 08-06-2016 10:35:32
Размер 2.25 MB
Изтегляне 191
Съобщения по чл.32 от ДОПК от дата 08.07.2016 г. (2)

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 08-07-2016 17:12:23
Размер 2.26 MB
Изтегляне 195
Съобщения по чл.32 от ДОПК от дата 13.09.2016 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 13-09-2016 16:33:59
Размер 2.33 MB
Изтегляне 263