Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Кампания за набиране на заявления-декларации от кандидат-потребителите на услугата „Обществена трапезария“ на Община Троян. Печат Е-мейл

Община Троян обявява:

Кампания за набиране на заявления-декларации от кандидат-потребителите на услугата „Обществена трапезария“ на Община Троян.

Заявления ще се приемат от 01.07.2013 г. до 10.07.2013 г.

Чрез този проект ще се предоставя безплатен обяд на 60 потребители на услугата за шест месеца.

 

Проектът „Обществена трапезария“ ще се реализира в селата на територията на община Троян, в които се предоставя социалната услуга „Домашен социален патронаж“.

Ще бъдат обхванати с предимство: лица и семейства на месечно подпомагане с доход по-нисък от определения диференциран минимален доход; лица с доказана липса на доходи и близки които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст за инвалидност, наследствени пенсии; скитащи и бездомни лица и деца.

Заявленията ще се приемат в пенсионерските клубове по селата.

Необходимите документи, които трябва да се прилагат към заявленията са:

  1. Копие от документ за самоличност;
  2. Копие от решение на ДЕЛК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такъв;
  3. Копие от личен амбулаторен картон, ако има такъв;
  4. Протокол на ЛКК, ако има такъв;
  5. Данни за размера на пенсията.

След подбора на избраните от комисията потребители, които ще получават безплатен обяд, те ще бъдат уведомени писмено за датата на стартиране на дейностите по предоставяне на безплатния обяд, мястото и начина на получаване. {jcomments off}